פורטל תוכן להוראה ולהכשרת מורים

 • תקציר

  תלמידי חטיבת ביניים נוטים לתבוע את עצמאותם, למרוד מפעם לפעם ולצפצף על נהלים וחוקים. אבל, אם נשתף אותם בהחלטות, ננהג בהם כבוגרים, נעניק להם תחושת שליטה ונשמע לבקשותיהם, יגברו הסיכויים למצוא עמם את עמק השווה. כך, לדוגמה, בנוגע לזמני הגשת המטלה, מדיניות טלפונים חכמים בבית הספר או כללי יציאה לשירותים. מומלץ, לצורך ההמחשה, לאפשר להם לקחת חלק בניסוח התקנון הכיתתי, להוביל דיונים כיתתיים, לשמש כמורים-צעירים, לקחת חלק בפעילויות קהילתיות, לארגן ערבים שכבתיים וכנסים ולהרצות בפני שכבות צעירות בנוגע למעבר לחטיבה.

 • סיכום

  שיעורי בית אינם צריכים להישלף באופן מקרי ורנדומלי. אלא, מערכת החינוך, או בית הספר כהחלטה מוסדית, צריכים להציב את שיעורי הבית כמרכיב שנתי וסדור, תוך הבהרת הציפיות, ההנחיות והעצות היישומיות למורים, להורים ולתלמידים. שיעורי הבית צריכים להיות מבוססי-מטרה, ומורים אמורים להיות מסוגלים לייצר שיעורי בית (ולא רק לבקש להשלים בחוברת), להעניק משוב ולהנחות הורים. מעבר לכך, חשוב להשיק ולהציע למורים סדנאות פיתוח מקצועי בנושא של שיעור בית ולטפח יזמות ויצירתיות של מורים בתחום של שיעורי בית.

 • תקציר

  ליסה וואטס-לוטון היא מורה ומחנכת ותיקה בכיתות א'-ד' בלוס אנג'לס, והיא אחראית על פיתוח תוכנית הלימודים במתמטיקה במחוז. במאמר זה, היא מציגה ומציעה מתכונת לשיעורי חשבון עשירים, חווייתיים, מלהיבים ומאתגרים בבית הספר היסודי.

 • תקציר

  הספר אסטרטגיות ומודלים מתקדמים בהערכה חינוכית-לשונית מציג מונחים בסיסיים ומתקדמים, שיטות ואסטרטגיות חדשות ומגוונות למדידה והערכה  בתחומי החינוך, כמו גם היבט יישומי העוסק בהוראת שפות, תוך התמקדות בשפה הערבית ובמיומנויות הקשורות לתחום זה. הוא מיועד למורים בכלל ולמורים לשפות בפרט. הספר נחשב למדריך למורי מורים במכללות ולמרצים המכשירים סטודנטים באוניברסיטאות, ומסייע להם בבניית השתלמויות דידקטיות ופדגוגיות בתחומי החינוך הלשוני והוראת שפות.

 • תקציר

  ועדת השרים לענייני מדע אישרה תוספת תקציב למערכת ההשכלה הגבוהה, שתיועד להשבת חוקרים ישראלים ויהודים מחו"ל — על רקע העלייה בתקריות האנטישמיות וההפגנות נגד ישראל בקמפוסים בארה"ב. במסגרת התוכנית, מתכננים להשיב לישראל 56 חוקרים בכירים וכמאה חוקרים צעירים — שבקשותיהם לשוב לארץ ייבחנו על ידי ועדת שיפוט שתכלול מומחים מהארץ ומחו"ל.

 • תקציר

  מחברת המאמר מאמינה שלמדעי המוח יש פוטנציאל לשפר את דרכי ההוראה והלמידה, אבל שאפשר לממש את הפוטנציאל הזה רק על ידי האנשה של השפה הטכנית ביותר של מדעי המוח. לדוגמה, באמצעות מדעי המוח, אנו מתחילים להבין מדוע רבים מהתלמידים מציגים ביצועים גרועים בבחינות כאשר אנו בטוחים למדי שהם יודעים את החומר.

 • תקציר

  מחקר זה גורס כי גננות יכולות, ואף צריכות ומחויבות, לדעת לטפל בעצמן. לא רק שחמלה-עצמית-מודעת מטפחת את רווחתן הנפשית של הגננות, בכוחה גם להשפיע לחיוב על הלמידה וההתפתחות של ילדי הגן. שכן, פרקטיקה זו מסייעת להן לבחון סיטואציות, ולהשיב עליהן, מתוך נקודת מבט שקולה, רגועה ומודעת. זאת, במקום להגיב באופן אינסטינקטיבי, יצרי ובהול.