תכנון, חניכה והוצאה לפועל של הזדמנויות למידה באיכות גבוהה עבור תלמידים המקדמות חשיבה מדעית

מאת: Hosun Kang

Kang, Hosun; Windschitl, Mark; Stroupe, David; Thompson, Jessica. Designing, launching, and implementing high quality learning opportunities for students that advance scientific thinking. Journal of Research in Science Teaching, Nov2016, Vol. 53 Issue 9, p1316-1340.

מטלות לימודיות הן מאפיינים מרכזיים של פרקטיקת כיתה, אך מעט ידוע על הדרך שבה מרכיבים שונים של מטלות – כגון בחירה או תכנון מטלות לשיעור, חניכה והוצאתן לפועל עם תלמידים – מעצבים את התנאים עבור מעורבות אינטלקטואלית של תלמידים בכיתות המדעים.

המחברים עשו שימוש בגישה איכותנית של חקר מקרים מרובים, וניתחו 57 שיעורי מדעים שאותם לימדו 19 מורים בשנת ההוראה הראשונה שלהם. הם בחנו את הפוטנציאל לעבודה אינטלקטואלית של תלמידים המובנה במטלות על פני שלבי הלימוד, ואת האופן שבו הדרישה של המטלה הנחשפת העמיקה (או נכשלה להעמיק) את מעורבותם של התלמידים במדע.

הממצאים מצביעים על החשיבות של פתיחת שיעור עם מטלות לימודיות באיכות גבוהה – מטלות מורכבות הנושאות רמות מתאימות של אי-ודאות אפיסטמית עבור קבוצה מסוימת של תלמידים ברגע מסוים. אולם פתיחת שיעור עם מטלות באיכות גבוהה לא הספיקה לכשעצמה כדי להבטיח אפשרויות למידה קפדניות.

עם השימוש במטלות מורכבות, הזדמנויות למידה באיכות גבוהה יותר נצפו בשיעורים שבהם:

  1. המטלות עוצבו כתהליך של הבנת תופעות בהֶקשר המתאים;
  2. המושגים הדיסציפלינאריים הספציפיים במטלה היו קשורים לרעיונות גדולים במדע שהתעלו מעבר לפעילויות עצמן;
  3. ההוצאה לפועל של מטלות אלה בידי התלמידים אורגנה באמצעות כלים שתמכו בשינויים בחשיבה.

 

קישור לתקציר המאמר באנגלית

ראו גם:

הוראה ולמידה של דיפוזיה ואוסמוזה: מה אנחנו יכולים ללמוד מניתוח של פרקטיקות כיתתיות? חקר מקרה

    עדיין אין תגובות לפריט זה
    מה דעתך?
yyya