אינטראקציות כיתתיות
מיון:
נמצאו 23 פריטים
פריטים מ- 21 ל-23
  • לינק

    במאמר עיוני זה נבחן תפקיד הכוח והסמכות (Harjunen, 2009, 2011) באינטראקציות כיתתיות במונחים של חלוקתו על רצף של שליטה (שליטת מורה – שליטת תלמיד) לצורך יצירה של מסגרת עיונית המצדיקה את קיומם של שלושה דפוסי סביבות לימודיות המבטאים את תמונת חלוקת הכוח בתהליך של הוראה, חקר ולמידה. הטענה היא שדפוסים אלה משפיעים על אופי האינטראקציות המתקיימות בכיתה, ויחד נוצרות שלוש סביבות כיתה מורכבות ודינמיות בעלות כל אחת בעלת אפיונים ייחודיים משלה: כיתה כסביבה של סדר, כיתה כסביבה של סף כאוס וכיתה כסביבה של כאוס ( Harjunen, E ).

  • לינק

    בית הספר הניסויי מבואות הנגב הוא אחד מבתי הספר החדשניים ביותר בישראל הן מבחינה דרכי ההוראה והן מבחינה היישום החדשני של פדגוגיה דיגיטלית בבית הספר . התכנית לחדשנות חינוכית של ביה"ס מבואות הנגב מופעלת ברציפות כבר משנת 2007 ויוצרת אינטראקציה רבה בין מורים ולומדים וכמובן מגבירה באופן משמעותי את המוטיבציה של התלמידים בביה"ס. ביסוד התוכנית עומדים שלושה מרכיבים שמשלימים זה את זה: פדגוגיה מתקדמת, חינוך סביבתי כולל, וטכנולגיה דיגיטאלית. במסמך המצורף כאן ניתן לראות את דרכי ההוראה של המורים בסביבה מתוקשבת , דרכים בהם המורים בביה"ס מבואות הנגב מעודדים למידת עמיתים.

  • לינק

    המטרה של מחקר זה הייתה לתכנן ולהעריך את סביבת הלמידה שמשלבת פיגום (scaffolding), שאיפשר הן תמיכה אנושית והן תמיכה טכנולוגית. מבחן פיילוט נערך במשך שלוש שנים עם תלמידים משלוש כיתות ה' בשני בתי ספר במערב התיכון של ארה"ב בסביבה עירונית ובסביבה פרברית. באמצעות ניתוח איכותני של מפגשי כיתה שצולמו בוידאו, המחברים ציינו שינוי דרמטי בדינמיקות בכיתה, מכיתה שקטה מאוד עם אינטראקציה מוגבלת בין המורה לתלמידים עד כיתה אינטראקטיבית יותר שבה המורה סורק במהירות את החדר כדי לספק את התמיכה הדרושה לתלמידים (Grincewicz, A., Zydney, J., Jones, P. & Hasselbring, T. , 2011).

שימו לב! ניתן לחזור לתוצאות החיפוש האחרון מכל עמוד באתר בלחיצה על הכפתור בצד ימין