סביבות למידה מתוקשבות ללמידה פעילה בנושאי השואה

מטרת השיעור היא להציע למשתלמים אמצעים חזותיים ,שיטות הוראה מתוקשבות מתקדמות וסביבות למידה מתוקשבות שיוכלו באמצעותם ללמד בצורה מתוקשבת וחוויתית את נושא השואה בבתי הספר ותוך כדי כך להקנות לתלמידים גם את ההיסטוריה של תקופה הכי חשוכה בתולדות האנושות וגם התנסות במידענות באמצעות מאגרי מידע מקוונים . כל מקורות המידע שנאספו כאן בסקירה המוערת נועדו להדגיש למידה פעילה בסביבה מתוקשבת.

תחנות 1-8 : סביבות למידה מתוקשבות ללמידה פעילה בנושאי השואה . אוכלוסיית היעד : חט"ב ובתי ספר תיכוניים
תחנה 9 : סביבות למידה מתוקשבות ללמידה פעילה בנושאי השואה. אוכלוסיית היעד : בתי ספר יסודיים.

קישור למערך השיעור
    עדיין אין תגובות לפריט זה
    מה דעתך?
yyya