3 דגמים לתיהלוך השיתופיות בפעילות מתוקשבת בסביבה א-סינכרונית

רונית קב , מרכז פסגה אזורי נתניה

במאמר מוצגים שלושה דגמים: "מרוץ שליחים" , "הכה את המומחה", ו"איגום משאבים", אשר פותחו לצורך הטמעת תהליכי תיקשוב במסגרת הנחיית מורי מורים ליישום במפגשים מקוונים במגוון השתלמויות במרכז הפסגה האזורי בנתניה. בעזרת הדגמים האלה, המתארים באופן מילולי וחזותי את האינטראקציה הנרקמת בין חברי הקבוצה, ניתן ליצור משימה מתוקשבת שתצריך שיתוף פעולה בין המשתתפים בשלבים השונים של תהליך הלמידה: תיכנון, תוצר והערכה.

דגמים אלה אינם בלעדיים לסביבה הא-סינכורונית של ההיילרן, כפי שמודגם במאמר, אלא ניתן להשתמש בהם אף בסביבות שונות, ולכן, בהתייחסות המפורטת לכל דגם מוצע אף שימוש לשילובו בכליWeb2 שונים.

המאמר המלא מצורף כקובץ WORD בטור המידע מצד שמאל ( "חומרים נוספים" ) .

סיכום המאמר
במסמך "מדיניות מרכזי פסג"ה להובלת תהליכי פיתוח מקצועי של פדגוגיה איכותית בסביבות למידה חדשנית" שהופק על ידי מינהל הכשרה ופיתוח מקצועי לעובדי הוראה של משרד החינוך, הנחת היסוד היא ש"תהליכי הפיתוח המקצועי משלבים למידה תיאורטית לצד התנסות מעשית, רפלקטיבית בתהליכי הוראה-למידה-הערכה בשילוב טכנולוגית מידע ותקשורת בסביבה החדשנית."
שלושת דגמים אלו לתיהלוך השיתופיות בפעילות מתוקשבת בסביבה א-סינכרונית מאפשרים לקדם את היעדים במרחב הפדגוגי של מרכזי הפסגה בפרט ואת מדיניות משרד החינוך לקידום מערכת החינוך בעידן המאה 21 בכלל. האתגר בהגשמת החזון של פדגוגיה חדשנית הוא משמעותי ביותר והחשיבות ביצירת דגמים נוספים לצורך יישום בשטח הוא רב.

המאמר המלא מצורף כקובץ WORD בטור המידע מצד שמאל ( "חומרים נוספים" ) .


  לפריט זה התפרסמו 2 תגובות

  מאמר מצויין הפותח כיווני חשיבה חדשים, בהחלט "יוצא מהקופסה"! ברכות לצוות מרכז פסג"ה נתניה על ה-modelling הזה .יהיה מעניין לעקוב אחר מורים שעברו למידה מסוג זה ומפתחים רעיונות נוספים בשדה .צוות פסג"ה אילת, בימים אלה עובד על הרעיון הזה והמאמר תורם לנו רבותיישר כוח!

  פורסמה ב 21/08/2012 ע״י ריטה קליירוף מרסמן

  שאפו על המאמר ובמיוחד על היישום – כל הכבוד.דוקא הלמידה השיתופית היא פעילות שמדברים בה רבות ועושים בה משמעותית פדגוגית – מעט, והנה – מפסג"ה נתניה תצא תורה של למידה אוטנטית שיתופית ומעשית.לצד זאת, הערה קטנה: למען הדיוק והצניעות האקדמית במובן הרחב, לא מדובר ב"פיתוח" דגמים/ מודלים אלה, שכן הם קיימים מזה שנים רבות בכל למידה שיתופית ברשת וגם מחוץ לרשת (בלמידה בקבוצות מקדמת דנה), אלא על יישומם בתכלס – ועל ההבחנה ביניהם תוך יישום ממוקד – באמת שאפו.

  פורסמה ב 24/08/2012 ע״י אברום רותם
  מה דעתך?
yyya