שלושה תרחישי הוראה-למידה-הערכה בכיתה המקוונת

פדגוגיה עדכנית היא כזו המשלבת את טכנולוגיות ההוראה באופן מיטבי, ומאפשרת עיצוב סביבת למידה מתוחכמת, גמישה, אינטראקטיבית ועתירת משאבים. במאמר מאיר העיניים של ד"ר ליאת אייל מוצעים שלושה תרחישים, ובהם תיאור מפורט של איטרציות המשלבות גישות פדגוגיות עדכניות וטכנולוגיות מידע מתקדמות, כפי שפורטו בסקירה.  
את התרחישים ניתן ליישם במודלים שונים של קורסים: קורס המתקיים פנים אל פנים הנתמך במערכת לניהול תוכן ולמידה, קורס מעורב בו חלק מהשיעורים מתבצעים פנים אל פנים וחלקם מפגשים מקוונים, או קורס מקוון מלא בו כל הפעילות מתבצעת בלמידה מרחוק באמצעות האינטרנט.
שלושה תרחישי הוראה-למידה-הערכה בכיתה המקוונת
מה דעתך?
    עדיין אין תגובות לפריט זה
    מה דעתך?