שיפור תהליכי למידה שיתופית בקורס המקוון "מבוא למחקר חינוכי-כמותי" לסטודנטים במכללת אורנים – מחקר פעולה

הכנס המדעי השנתי ה-11
"מחקר, עיון ויצירה באורנים"– תש"ע
 
יום ב', ט"ז בתמוז תש"ע, 28 ביוני 2010
 
המחקר מתמקד בחוויות הלמידה וההוראה בקורס המקוון "מבוא למחקר חינוכי-כמותי", הניתן במסגרת לימודי החובה לתואר ראשון לסטודנטים במכללת אורנים בשנת הלימודים הראשונה. הסוגיה שנחקרה היתה הערכת הרכיבים ותהליכי הלמידה בקורס המקוון במטרה לשפר את חוויית הלמידה, העצמאית והשיתופית גם יחד, ואת הישגי הסטודנטים בתחום התוכן.
גישת המחקר שננקטה הייתה 'מחקר פעולה', והמרצה בקורס הייתה אחת החוקרות. על-מנת להשיג את מטרות המחקר, שולבו בתהליך ההוראה בקורס כלים וסביבות טכנולוגיות שמתקיימת בהן תקשורת סינכרונית וא-סינכרונית; התאפשר גיוון בסוגי האינטראקציות המתרחשות בין לומד-לומד, לומד-מרצה, לומד-חומרי הלימוד, ולומד-ממשק; וכן גיוון במטלות ובפעילויות הלמידה, כולל שילובן של סביבות ידע משותפות.
מקורות המידע עליהם נסמך המחקר כלל את סביבת ההוראה המלאה – אתר הקורס, המרצה-החוקרת והסטודנטים. כלי המחקר כללו יומן רפלקטיבי של המרצה-החוקרת, תיעוד הפעילות ברשת (קבוצות דיון, שיעורי אינטרוויז, Wiki), מיפוי האתר (תכנים והפעלות), שאלון לסטודנטים. עיבוד הנתונים נעשה בשיטות כמותיות (סטטיסטיקה תיאורית הכוללת שכיחויות, ממוצע, שונות וסטיית תקן) ובשיטות איכותניות (במתודיקה של ניתוח תוכן וניתוח שיח).
    עדיין אין תגובות לפריט זה
    מה דעתך?
yyya