שימוש בכיתות הפוכות בהשכלה הגבוהה: סקירת ספרות

O'Flaherty, Jacqueline; Phillips, Craig. "The use of flipped classrooms in higher education: A scoping review", Internet & Higher Education. Apr2015, Vol. 25, p85-95.

קיים לחץ הולך וגובר על מוסדות ההשכלה הגבוהה לעבור שינוי, כאשר נראה כי ההשכלה צריכה להסתגל לדרכים העונות על הצרכים הקונספטואליים של זמננו, המשתקפים בעלייתה של הכיתה ההפוכה.

המטרה של מאמר זה הייתה לספק סקירה מקיפה של המחקר הרלוונטי לגבי הופעתה של הכיתה ההפוכה והקישורים לפדגוגיה ולתוצאות החינוכיות, תוך זיהוי פערים בספרות היכולים לתרום לתכנון ולהערכה עתידיים. הסקירה מתבססת על מסגרת חמשת השלבים של ארקסיי ואומאלי (Arksey and O'Malley).

התוצאות מראות כי קיימת הוכחה עקיפה להופעתו של ביצוע אקדמי משופר ולשביעות הרצון של הסגל ושל הסטודנטים מהגישה ההפוכה, אבל קיים מחסור בראיות חותכות לכך שגישה זו תורמת לבניית למידה לאורך החיים ולמיומנויות אחרות הנחוצות במאה ה-21 בהשכלה לתואר ראשון ולתארים מתקדמים.

קישור לתקציר המאמר באנגלית

ראו גם:

מודל שיטת ההוראה ההפוכה: התמונה המלאה

כיתה הפוכה- תמונת מצב 2013

הוראה הפוכה: יישום של פדגוגיה חדשה בקורסי כימיה אורגנית באוניברסיטה

    עדיין אין תגובות לפריט זה
    מה דעתך?
yyya