שיטות הערכה של סביבות למידה ממוחשבות ומקוונות – ביקורת ספר

מקור: Review Of Higher Education


ביקורת חיובית על ספרה החדש של Patricia Corneaux הדן בהרחבה בכל המכלול של שיטות הערכה של סביבות למידה ממוחשבות ומקוונות. הספר, המהווה אסופת מאמרים, מציג בצורה אנליטית את המתודולוגיות של שיטות ההערכה המקוונות באוניברסיטאות ובמכללות. מוצגים שיטות יישומיות של הערכת תהליכי הערכה מקוונים החל משיטות פרטניות ומבוקרות וכלה בשיטות שיתופיות (כגון פורומים ממוחשבים) לכל שיטת הערכה מקוונת מוצגת התיאוריה שלה והעקרונות המנחים שלה. לזכותו של הספר ניתן לציין כי כל פרק ומאמר בספר עומדים בפני עצמם. כך לדוגמא, הפרק החמישי בספר שנכתב על ידי Hofmeister and Thomas מכסה בצורה שיטתית מתודולוגיות להערכה של מטלות כתיבה וקריאה בפורום ממוחשב. המודולים השונים המוצגים בפרקי הספר יכולים לסייע בפירוק מרכיבי הלמידה הממוחשבת למדידה והערכה שיטתית. הספר מצליח במיוחד בתיאור השיטות היישומיות לביצוע ההערכה המקוונת לצד סקירת המחקרים רלבנטיים בתחום. כך לדוגמא, הפרק השמיני מציע בצורה שיטתית מעשית שיטות להערכה הליכי למידה במערכות למידה ממוחשבות המנוהלות על ידי תוכנות מרכזיות לניהול קורסים (כגון WebCT) מתוקשבים. 

לסיכום, ספרה של Patricia Corneaux יש בו כדי לתרום תרומה חשובה למדריכים ומרצים המיישמים בהוראתם מודולים של הוראה ולמידה מתוקשבת.

למידע נוסף:

Patricia Corneaux (Ed.). Assessing Online Learning. Bolton, MA: Anker, 2005. 204 pp. Cloth: $24.95. ISBN: 1-882982-77-0

חוות דעת נוספת על הספר: http://www.unca.edu/et/br052605.html

מתוך פרקי הספר:

Contents include:

• Assessment is on the line in community colleges
by Margot Perez-Greene, University of Texas–Austin
• Designing and managing student assessment in an online learning environment
by Mahnaz Moallem, University of North Carolina–Wilmington
• Team assessment guidelines: A case study of collaborative learning in design
by Karen Belfer, University of British Columbia and Ron Wakkary, Simon Fraser University
• Online collaborative assessment: Unpacking process and product
by Bruce Burnett and Alan Roberts, Queensland University of Technology
• Using virtual learning modules to enhance and assess students' critical thinking and writing skills
by David Hofmeister, Indiana State University and Matt Thomas, Central Missouri State University
• Developing and implementing a model for assessing collaborative e-learning processes and products
by Marianna Sigala, University of the Aegean
• Enriching online assessment using interactive digital video
by Tony Hall, Conor Molan, Liam Bannon, and Eamonn Murphy, University of Limerick
• Assessment practices in an online lecture-based course and a seminar-based course: Notable differences
by Ele McKenna-Byington, University of North Carolina–Wilmington
• Online teaching and learning: Assessing academic library skills
by Marina Orsini-Jones, Coventry University
• Computer-mediated communication as an instructional learning tool: A course evaluation by Bolanle A. Olaniran, Texas Tech University

About the Author
Patricia Comeaux
is professor of communication studies at the University of North Carolina–Wilmington.

    עדיין אין תגובות לפריט זה
    מה דעתך?
yyya