שיח בצוות רב מקצועי – מודל לניתוח מקרה עבור תלמידים בסיכון בחינוך הרגיל

נרקיס שור היא יועצת חינוכית, יועצת ארגונית ומטפלת זוגית ומשפחתית מוסמכת, ומדריכה מחוזית במחוז חיפה בתחום ההכלה

ירון הוא תלמיד בכיתה ב', הוא נוהג להתסיס את תלמידי הכיתה, קם ממקומו, מסתובב בשיעורים, משליך ספרים ומחברות של תלמידים אחרים לרצפה. פונה אל חבריו במילות גנאי תוך שהוא דוחף אותם ובועט בהם. בהפסקות הוא נכנס לתגרות עם תלמידים שמסתיימות באלימות פיזית קשה. ירון לא רכש את הקריאה בצורה מלאה וידיעותיו בחשבון הן בסיסיות. בשיחות שנערכו בינו ובין מחנכת הכיתה ירון הביע חרטה והבטיל לנסות להשתפר, אך האירועים חוזרים ונשנים. בפגישות צוות שנערכו לטיפול במקרה הוחלט על בניית תכנית לעיצוב התנהגותו. ירון מצליח להתמיד עפ"י התכנית בשעתיים הראשונות של הבוקר אך לא מעבר לכך.

תיאור זה הינו תיאור השגור בשיח הבית-ספרי בהתמודדות עם תלמידים בסיכון. זהו האופן שבו התיאור מוצג בקרב צוות בית הספר, בפני הפיקוח, בפני ההורים ובפני גורמי חוץ בית-ספריים הנקראים לסייע. התיאור מציג רק את התנהגותו הגלויה של ירון. אין בתיאור זה ציון לגבי רגשותיו של ירון ולא ציון של מניעיו להתנהגות זו. כמו כן, בתיאור נעדר מקומה של המורה. תיאור חלקי זה מצביע על השפה שהינה חלק מהתרבות הארגונית הבית-ספרית בנוגע לתלמידים בסיכון.

מאמר זה מציג מודל שש שלבי לניתוח מקרה (Case Study) של תלמיד בסיכון. המודל המוצע מרחיב את ההתבוננות על התלמיד, על המורה ועל בית הספר כארגון, וכך משפיע על תפיסות עולם ועל הפרקטיקה בהתערבות עם תלמידים בסיכון. העיגון התיאורטי המוצג בכל שלב מאיר את נחיצותו של השלב בשינוי פרדיגמות באשר לתלמידים בסיכון.

המודל נבנה על סמך ניסיון מקצועי בעבודה עם צוותים המלמדים תלמידים בסיכון, ונתמך במחקר תיאורטי ומעשי הקיים בתחום. המודל מציע סינתזה בין תפיסות עולם וגישות התערבות. הסינתזה היא חוזקה של המודל שמובילה לשינוי, בו זמני, ברמת הפרט וברמת הארגון וכן לשינוי בו זמני, ברמת התפיסות וברמת הפרקטיקה ביחס לתלמידים בסיכון. המודל משמש כיום את בתי הספר היסודיים במחוז חיפה במסגרת עבודת ההכלה.

המאמר מצורף כקובץ PDF בטור המידע מצד שמאל ("חומרים נוספים").


    לפריט זה התפרסמו 1 תגובות

    היי נרקיס .קראתי את המאמר שלך בערגה והתרחב לבי לגלות התייחסות מקצועית ואמפתית לילדים הנמצאים בסיכון במערכת ותחת חסותנו .תודה על החשיפה וישר כוח להוביל שינוי חשיבתי וערכי למעשי .שולמית בכר .

    פורסמה ב 05/12/2015 ע״י שולמית בכר
    מה דעתך?
yyya