קווי הנחייה עבור סיוע לפיתוח של קהילות למידה בקורסים מקוונים

Yuan, J.; Kim, C.." Guidelines for facilitating the development of learning communities in online courses", Journal of Computer Assisted Learning, Jun2014, Vol. 30 Issue 3, p220-232

במאמר זה, המחברים מציעים קווי הנחייה עבור מנחים מקוונים כדי לסייע/להקל על הפיתוח של קהילות למידה בקורסים מקוונים.

המחברים ראשית סוקרים את ההגדרה של קהילת למידה, את החשיבות של קהילת למידה ואת הגורמים המשפיעים על הפיתוח של קהילת למידה.

לאחר מכן, בהתבסס על הסקירה של קווי ההנחיה הקיימים ועל ספרות רלוונטית אחרת, המחברים מציעים קווי הנחיה עבור סיוע לפיתוח של קהילות למידה בקורסים מקוונים.

קישור לתקציר המאמר באנגלית

ראה גם:

החשיבות שבפיתוח קהילה בקורסים של למידה מרחוק

 

    עדיין אין תגובות לפריט זה
    מה דעתך?
yyya