קווים מנחים לסינון יעיל של מועמדים להוראה בראיונות

מאת: Henry Wagner

Wagner, H.V. (2011). Four hallmarks of effective screening interviews. School Administrator, 68, 9, 38-40

עם פתיחת שנת הלימודים, בתי ספר מתקשים לאייש את כלל המשרות הקיימות, מתמודדים עם עזיבות מורים פתאומיות ונאלצים לפרסם משרות פנויות באתרי אינטרנט שונים. בכדי לייעל את תהליך הגיוס וההשמה, מערכת החינוך במחוז רוצ'סטר, במרילנד, הגתה שיטה לסינון מועמדים אשר מורכבת מארבעת הקווים המנחים הבאים:

השתמשו בראיון מובנה

מתוקף העובדה שכל מועמד שונה, מבנה הראיון נוטה להיות מנווט על פי האופי, הידע והרקע של המרואיין. מתוך שאיפה להימנע מהטיות אפשריות, מומלץ שוועדת הקבלה תגבש ותנסח מבנה שאלון קוהרנטי לכלל המועמדים.

בפועל, בפתח כל ראיון, על ראש הוועדה לברך ולהציג את פני הדברים בצורה זהה. בנוסף, פאנל המראיינים צריך לשבת באותם מקומות ולהציג אותן שאלות לכל מועמד. כמו כן, כל מועמד חייב לקבל את אותן משימות כתיבה או מטלות ביצוע ולבסוף לכל חבר ועדה קול אחד בבחירת, או פסילת, המועמד.

הגם שהתחייבות לראיון מובנה יכולה להיתפס כמגבילה, היא יכולה לשמש כאמת-מידה לקראת שלבי הבחירה והצעת העבודה. זאת, כהנגדה למגוון ראיונות שנסובו סביב נושאים שונים והקשו על הוועדה להשוות בין המועמדים.

קבלו החלטות ערכיות

מה שוועדת הקבלה, ובעיקר העומד בראשה, אומרת או עושה חייב להיות מונחה על פי ערכים של יושרה, כנות, שוויון וצדק. חשוב מאוד שהמועמדים שהתקבלו, וגם אלו שנדחו, ירגישו שקולם נשמע, שרואיינו בכבוד ושמועמדותם נשקלה במלוא הרצינות.

עמידה ביעדים האלו מסייעת לוועדה הבית ספרית להימנע מהתנצחויות פנימיות ומשיקולים שאינם אתיים, כגון: מינוי מכרים, העדפת קרובים והשפעות חיצוניות.

הבטיחו חיסיון מלא

גיוס והעסקה של מורים ומנהלים חדשים כוללים עיון במידע אישי, כמו קורות חיים ותמלילי שיחות. לאורך תהליך ההשמה נחשפים גורמים רבים, כגון מפקח, מנהל, יועץ, רכז מקצוע ומורה-חונך, לפרטיו החסויים של המועמד.

לפעמים, בני אדם כמהים להיות בסוד העניינים ולשתף מידע מתוך סבבי הראיונות. אבל, המועמדים למשרת ההוראה בוטחים במוסד חינוכי. אם יגלו כי מודלפות ממנו שמועות, שמו הטוב של הבית ספר עלול להיות מוכתם ומועמדים יסלדו מלעבוד בו. על כן, הזכירו והבהירו לכל חברי וועדת הקבלה שמתן חיסיון למועמדים הינו הכרחי והפרות סדר יטופלו משמעתית.

גלו שקיפות

לצד החיסיון המוענק למועמדים, יש לגלות שקיפות בהקשר לתהליך האדמיניסטרטיבי שהם צפויים לעבור. אם, לצורך ההמחשה, וועדת ביקורת מטעם משרד החינוך מבקשת לבחון את תהליך ההשמה, זו תדע כי כל המועמדים נשאלים אותן שאלות, עוברים אותם שלבים ונבחנים לפי אמות מידה זהות.

לסיום, לא קיים תהליך סינון מועמדים חסר פגם, וחשוב שלא לצפות שקווי מנחה אלו יניבו תוצאות מזהירות. ברם, נמצא שמשנה סדורה זו הגבירה את אמון מפקחי המחוז בוועדות הקבלה הבית ספריות והעניקה משנה-תוקף לבחירת המועמדים.  

לתקציר באנגלית

לקריאה נוספת

בחינת הליכי קבלה לעבודה של מורי אמנות בכיתות א'-י"ב: טיפים לחיפוש עבודה

חמש דרכים למשוך מורים איכותיים

    עדיין אין תגובות לפריט זה
    מה דעתך?
yyya