ציוצים בכיתה – שילוב טוויטר בהוראת אנגלית

מור דשן (רשת אמי"ת, אוניברסיטת בר-אילן). "ציוצים בכיתה - שילוב טוויטר בהוראת אנגלית" , ספר כנס צ'ייס למחקרי טכנולוגיות למידה 2013 : האדם הלומד, בעידן הטכנולוגי , י' עשת-אלקלעי, א' כספי, ס' עדן, נ' גרי, י' קלמן, י' יאיר ( עורכים) . רעננה: האוניברסיטה הפתוחה, 2013


מילות מפתח: טוויטר, אנגלית כשפה זרה, בית ספר תיכון.

מחקר זה בחן את האינטראקציות שהתקיימו בכיתה אחת, במסגרת שיעורי אנגלית, שבהם שולב טוויטר לצורך יצירת תקשורת אוטנטית בין התלמידים ובין עצמם ועם המורה. כחלק מהדרישות הלימודיות בקורס, התלמידות קיבלו משימות שונות כדוגמת דיווח מה הן עושות עכשיו, ותגובה על ידיעות שהעלתה המורה. לתלמידות הועבר שאלון לפני תחילת התכנית והתבצע ניתוח של ה"ציוצים" של הקבוצה. מתוך ניתוח ה"ציוצים" שכתבו התלמידות והמורה עולה, שהטוויטר מזמן תקשורת רב כיוונית בין כלל המשתתפות באופן שאיננו מתקיים בדרך כלל במסגרת שיעור בכיתה רגילה. בנוסף, נמצאה השפעה הן של הקשרים החברתיים שבין התלמידות והן של היקף העידוד של המורה על אינטנסיביות ההשתתפות בכתיבת "ציוצים". יחד עם זאת לא נמצא שהשימוש בטוויטר תורם למימוש פוטנציאל הלמידה בכל מקום ובכל זמן.

למאמר המלא באוניברסיטה הפתוחה , כנס צ'ייס 2013

ראה גם :

Twitter - שבירת קיר הכיתה

שילוב גוגל דוקס וטוויטר בלימוד אנגלית כשפה זרה

    עדיין אין תגובות לפריט זה
    מה דעתך?
yyya