פיתוח שיטת הערכה מאוזנת התומכת בלמידה איכותית

Darling-Hammond, L., & Pecheone, R. et al. (2010). Developing an internationally comparable balanced assessment system that supports high-quality learning, The National Conference about Next Generation Assessment Systems, Center for K – 12 Assessment & Performance Management.

מילות מפתח: הערכה חינוכית,

המאמר סוכם מאנגלית ושוכתב לעברית ע"י ד"ר פנינה כץ ממכון מופ"ת

המסמך כולל שני חלקים: חלק ראשון: עקרונות המשתקפים במסמך של הבנות שהתקבל ע"י 38 מדינות בארה"ב. וחלק שני: תשובות לשאלות העולות בעקבות הצגת המסמך. מאמצים עכשוויים ליצור מערכת של סטנדרטי-ליבה בארה"ב עוגנו בשאיפה לעמוד טוב יותר במבחנים בינלאומיים ע"י קביעת יעדי למידה הקיימים במדינות גבוהות-הישגים מחוץ לארה"ב.

שיטת הערכה המקדמת למידה באיכות גבוהה

ההעדפות לגבי מהותה של שיטת הערכה נגזרות מהרצון לקיים הערכה מתוקפת של הבנה דיסציפלינארית עמוקה ושל כישורי חשיבה מסדר גבוה הנדרשות בכלכלה מבוססת-ידע בימינו. הן גם מעוגנות באמונה שהערכה צריכה לתמוך בשיפור מתמיד בהוראה ובלמידה, וצריכה להיות מלמדת (educative) לכל העוסקים בחינוך: תלמידים, הורים, מורים, מנהלים, אנשי ציבור וקובעי מדיניות.
חלק א': שיטת הערכה המקדמת למידה איכותית

הצעת ההערכה במאמר מעוצבת ע"י מערך של עקרונות המשותפים לשיטות הקיימות במדינות מפותחות שיש בהן הישגים גבוהים. שיטות אלה מציבות דגש מיוחד על תפקיד הקוריקולום כמנוף מרכזי לתרגום מטרות למידה להערכות, להדרכה ולהתפתחות מקצועית:
1) ההערכות מעוגנות בקוריקולום מושכל ומבוסס–סטנדרטים והן חלק משיטה אינטגרטיבית הכוללת סטנדרטים, קוריקולום, הערכה, הוראה והתפתחות מקצועית של מורים. ציפיות ההערכה מתוארות בקוריקולום שהוא לרוב בצורת סילבוסים המשמשים להנחיית ההוראה ולהתפתחות מקצועית סביבם.

2) הערכות כוללות עדויות של למידה ממשית של תלמידים במטלות מאתגרות המעריכות מגוון רחב של מיומנויות וכישורים בהתאמה לסטנדרטים של למידה במאה ה-21, ומבטאות ידע של מושגי ליבה בתחומי דעת שונים, פתרון בעיות, שיתופיות, ניתוח, סינתזה וחשיבה ביקורתית.

3) המורים מעורבים אינטגרלית בפיתוח הקוריקולום ובהערכות ברמה המקומית וברמה הארצית /מדינתית, במטרה להגביר את יכולתם להכין תלמידים למאה ה-21.

4)הערכות נבנות כדי לשפר הוראה ולמידה באופן מתמשך. בחינה מתמדת של עבודות תלמידים, הערכות של מרכיבים בית-ספריים ומבחנים פתוחים חיצוניים הם מקורות להתפתחות מקצועית מתמשכת המשפרת את ההוראה. פיתוח הערכות בית-ספריות וחיצוניות סביב התפתחות בלמידה מאפשר למורים לראות את למידת התלמידים בממדי למידה שונים ולתמוך בהם כנדרש.

5)מערכות הערכה מתוכננות כדי להדגיש תוקף ואיכות של הערכה חיצונית, כשהמטרה המרכזית היא להניע למידה ברמה גבוהה של כישורים אינטלקטואליים גבוהים. לצורך זה רוב המדינות מיישמות מבחנים חיצוניים לתלמידים רק פעם –פעמיים לפני בית הספר התיכון והמשך של הערכה בית-ספרית מתמדת.

6) שיטות הערכה ואחריותיות כוללת מספר דרכי מדידה להערכת תלמידים ובתי ספר. במדינות גבוהות-הישג משתמשים במדידות אלה כדי להעריך כישורים וידע הנדרשים בתקופה הדינמית והטכנולוגית של ימינו. דיווחי בתי הספר ובדיקת האחריותיות מבוססים על מדידות שונות כולל הישגים, ובצידם- שיעור ההשתתפות בקוריקולום מאתגר, שיעורי הבגרות והמשך בהשכלה גבוהה, אוירה בטוחה ואכפתית ועוד.

7) שיטות של הערכות ואחריותיות משמשות בראש וראשונה להפקת מידע ולשיפור. לרוב הערכת הלומד משמשת כדי ללמוד על ידע, ציונים, תמיכות נדרשות ועיצוב והתאמה של הקוריקולום. המבחנים אינם משמשים לרוב להחלטות על סיום בית ספר; הם מציבים סטנדרטים גבוהים יותר בהתאמה לציפיות ההשכלה הגבוהה והקריירה.

למידה עוצמתית ודרכים להשגתה – הקוריקולום בסעיף הנ"ל הוצב במרכז משתי סיבות:

א) הקוריקולום מבטא את סוגי הלמידה שתלמידים צריכים לפתח כמו למצוא, להעריך, למזג, להשתמש בידע בהקשרים חדשים, לפתור בעיות ייחודיות, להיות בעלי כישורי תקשורת ועוד. הדרך שבה הסטנדרטים וההערכות החדשים ממשיגים ידע, כישורים ולמידה חשובה ביותר לתוצרי החינוך, לכן קוריקולום שמתוכנן נכון הוא מרכזי להשגת מטרה זו;

ב) קוריקולום מוקפד נותן הדרכה, שכמו מפת דרכים, עשויה לאפשר למורים לבחור כמה נתיבים כדי להגיע לידע. ראוי לארגן קוריקולום והערכות סביב מערכת מוגדרת של התקדמות בלמידה בתוך תחום דעת, דבר שיכול לסייע למורים להחליט מה מקומם של תלמידים על הרצף הלימודי ולהנחות את ההוראה והערכות מעצבות כנדרש. הבנה של התקדמות בלמידה חשובה למורים כדי שיוכלו לשלב תמיכות בהוראה, לאתר פערים בין תלמידים, להכוונת ההוראה ולמעקב.

תיאוריית פעולה - תיאוריית הפעולה המוצגת היא שמערכת אינטגרטיבית של קוריקולום והערכה מעצבת ומסכמת המספקת מבחנים שטוב שיהוו את תוכנית הלימודים, תתמוך בהוראה קוהרנטית ואיכותית. הערכות של עבודות תלמידים וחשיבה תתמוכנה בלמידה ובהוראה ברות-העברה (transferable) ותספק יותר מידע למורים ולתלמידים. מעורבות של מורים בפיתוח, ניקוד ושימוש בתוצאות הערכה תתמוך בהבנה של הקוריקולום והסטנדרטים ותסיע בשיפור ההוראה.

השיטה המוצעת כוללת: (1)מבחני הערכה מעצבת של התקדמות ושליטה של תלמידים במושגי ליבה ובכישורים ביקורתיים תוך שימוש בפורמטים שונים של שאלות(פתוחות, רבות-ברירה); (2) כלי הערכה מעצבת ותמיכות המעוצבים סביב הקוריקולום הכולל תיאור של התקדמות בלמידה; (3) התפתחות מקצועית ממוקדת סביב הקוריקולום ופיתוח שיעור כמו גם ציינון ובחינה של עבודת תלמידים; (4) שיטות דיווח המספקות עדויות ממקור ראשון על למידה(מעבר לציונים) וציונים מצטברים בממדים של למידה, טיפוסי לומדים, בתי ספר ומחוזות.

שאלות ותשובות עיקריות מתיחסות לדגם ההערכה המוצע:

• כיצד מבטיח דגם זה שההערכות מודדות הישגים של סטנדרטים המבוססים על מוכנות למכללה-לקריירה?

• אילו סוגי פריטים, מטלות וכלים כולל הדגם וכיצד יצייננו(score) אותם?

• באילו מרכיבים של הדגם ניתן להשתמש למטרות מסכמות עתירות-סיכון?

• כיצד משתמש הדגם בטכנולוגיה בהעברה, בציון ובהרחבת ההיקף והמורכבות של כשירויות ותהליכים הניתנים להערכה?

• באילו סוגים של שאלות המתייחסים לצמיחת הלומד יוכל הדגם לטפל?

הערות: המסמך כולל דיון בכל השאלות ותשובות מפורטות .

זהו מסמך תכנון הכולל פירוט של שלבי הביצוע של הדגם המוצע ולוחות זמנים ותקצוב


מקורות(חלקי)

Braun, H., ET AL., (2010). Getting value out of value-added: Report of a workshop, Washington, DC: National Academies Press.
Commonwealth of Kentucky (2009). Commonwealth accountability testing system 2007-08 technical report, Kentucky Department of Education and Measured Progress.
Darling-Hammond, L., & Rustique-Forrester, E.(2005). The consequences of student testing for teaching and teacher quality, in: J. Herman & E. Haertel (eds.), The uses and misuses of data in accountability testing, The 104th yearbook of the national society for the study of education part 2, Malden, MA: Blackwell Publishing, 289-319.
Lane, S. (2010). Performance assessment: The state of the art, Stanford, CA: Stanford Center for Opportunity Policy in Education.

    עדיין אין תגובות לפריט זה
    מה דעתך?
yyya