פיתוח וההערכה של מודל חניכה פדגוגית- דיסציפלינארית של פרחי הוראה להוראת מדעי המחשב

ד"ר נוע רגוניס
פרופסור אורית חזן
 
הטכניון – המחלקה להוראת המדעים והטכנולוגיה , כנס מורי מדעי המחשב ה-9 , הטכניון , חיפה , 29 לדצמבר 2008
תהליכי הוראה במדעי המחשב מתבססים ברובם על הקניית כלים ל"פתרון בעיות" . בפני התלמידים מוצגת בעיה ועליהם לפתח אלגוריתם/תכנית מחשב הפותרים את הבעיה. מה שחסר כיום הוא התנסות בהנחיית לומדים במהלך פתרון בעיות ואפשרויות תרגול בהקניה של כלים לפתרון בעיות.
בפרויקט והמחקר הנלווה המתוארים במצגת הדגש הוא על החונכים. המטרה היא לקדם את החונכים ובפרט לקדם את כישורי בהנחיה שלהם בתהליכי פתרון בעיות . הדגש שהושם במחקר הוא על תהליכי הנחייה בתהליכים של פתרון בעיות . מטרות המחקר היו בחינה של מודל החניכה ואופן יישומו וההערכה האם המודל משיג את מטרתו . במחקר מתוארים במפורט תהליכי החונכות ותהליכי התמיכה כגון פורומים , רפלקציה ומפגשי חניכה (נוע רגוניס , אורית חזן ).
 
מה דעתך?
    עדיין אין תגובות לפריט זה
    מה דעתך?