פיתוח אלטרנטיבות בהוראת הספרות

דוח המחקר נערך במסגרת אחוה - המכללה האקדמית לחינוך ובסיוע מכון מופ"ת. המחקר מבוסס על מודל הוראה ייחודי שפותח עבור פרחי הוראה בעלי תואר ראשון בספרות, הלומדים לתעודת הוראה בספרות לחט"ב. המודל מבוסס על המושג התאורטי "אלטרנטיבות" בהקשר של פרשנות היצירה הספרותית והוראתה (ס' יזהר, 1970). הכוונה היא להסתמכות על מתודות מחקר מובחנות לשם בניית שני מערכי הוראה אלטרנטיביים ליצירה ספרותית אחת. השערות המחקר היו: (א) סטודנטים שילמדו על פי מודל זה ידווחו על תכנון מערכי שיעור אלטרנטיביים תוך שילוב ממדי ידע דיסציפלינרי, ידע מתודי-דידקטי, שימוש בסביבות לימודיות מתוקשבות והערכת האלטרנטיבות המוצעות;

(ב) הסטודנטים יוכלו להציג בתום הקורס מערכי הוראה אלטרנטיביים ומתוקשבים המעידים על הפנמה של ארבעה הממדים שלעיל.

אוכלוסיית המחקר כללה 16 סטודנטים. כלי המחקר היו: אבחונים, ראיונות, שאלונים ועבודות גמר.

מסקנת המחקר הייתה כי במודל ה"אלטרנטיבות" יש פוטנציאל חשוב להכשרת מורים לספרות במכללות וכי שילובם של יישומי המחשב בשיטה זו הוא אפקטיבי ביותר.

דוח המחקר נמצא בחדר העיון של מרכז המידע הבין-מכללתי במכון מופ"ת. מידע נוסף עליו ניתן למצוא במאגר חומרי למידה, הוראה ומחקר.

    עדיין אין תגובות לפריט זה
    מה דעתך?
yyya