פילוסופיה עם ילדים כפלטפורמה חינוכית עבור למידה מכוונת עצמית

Kizel, A. (2016). Philosophy with Children as an educational platform for self-determined learning. Cogent Education, 3(1),3: 1244026.

מאמר זה מפתח מסגרת תיאורטית להבנת היישומיות והרלוונטיות של "פילוסופיה עם ילדים" בתוך בתי הספר ומחוצה להם כפלטפורמה עבור למידה מכוונת עצמית לאור ההתפתחויות ב-40 השנים האחרונות.

בהתבסס על הכתבים הפילוסופיים של מאתיו ליפמן (Matthew Lipman), אבי "הפילוסופיה לילדים" (Philosophy for Children), ובייחוד רעיונותיו לגבי החיפוש אחר משמעות, המאמר ממסגר את הפילוסופיה עם ילדים בשישה ממדים העומדים בניגוד ללמידה הדיסציפלינרית הקלאסית בכיתה, תוך תמיכה ב"פדגוגיה של חיפוש" המיועדת להחליף את "הפדגוגיה של הפחד" החולשת על מערכות למידה מסורתיות.

קישור למאמר המלא באנגלית

ראו גם:

איפשור זהות: האתגר של הצגת הקולות המושתקים של קבוצות מדוכאות בקהילות חקר פילוסופיות

    עדיין אין תגובות לפריט זה
    מה דעתך?
yyya