פיגום של למידה מבוססת משחק: ההשפעה על ההישגים, על הלמידה הנתפסת ועל ההתנסויות במשחקים

Barzilai, Sarit and Blau, Ina. "Scaffolding game-based learning: Impact on learning achievements, perceived learning, and game experiences", Computers & Education. Jan2014, Vol. 70, p65-79.


המחקר הנוכחי העריך את השפעתה של תוספת של משחק סימולציה עם פיגום מושגי חיצוני, המציג מצגות של ידע פורמלי, על היכולת של הלומדים לפתור בעיות בעקבות המשחק, ועל התפיסות של הלומדים לגבי למידה, שטף והנאה מהמשחק.

המשתתפים שהיו בגיל ממוצע של 10 שנים, הוקצו רנדומלית לשלושה תנאי ניסוי:
תנאי של "למידה ומשחק" שהציג ראשית את הפיגום ולאחר מכן את המשחק,
תנאי של "משחק ולמידה",
ותנאי של "משחק בלבד".

אף על פי שלא נמצאו הישגים משמעותיים בפתרון בעיות בעקבות ההתערבות, התלמידים שלמדו עם הפיגום החיצוני לפני המשחק ביצעו באופן משמעותי טוב יותר בהערכה של פתרון בעיות לאחר המשחק.

הוספת הפיגום החיצוני ( תמיכה חיצונית)  לפני המשחק הפחיתה את הלמידה הנתפסת של התלמידים.

אולם לפיגום לא הייתה השפעה שלילית על השטף ועל ההנאה שדווחו.
נמצא כי השטף חוזה באופן משמעותי את הלמידה הנתפסת ואת ההנאה.
עדיין, הלמידה הנתפסת וההנאה לא חזו פתרון בעיות והשטף חזה באופן ישיר פתרון בעיות רק בתנאי של "משחק ולמידה".

המחברים מציעים שהצגת הפיגום עשויה "להיות בעייתית" להבנה של התלמידים את המשחק על ידי קישורם לידע דיסציפלינרי.
נידונות ההשלכות עבור תכנון של פיגומים ללמידה מבוססת משחק.

קישור לתקציר המאמר באנגלית

ראה גם:
צפייה, יצירה והישגיות: טכנולוגיות יצירתיות כצינור ללמידה בשנים הראשונות של בית הספר

    עדיין אין תגובות לפריט זה
    מה דעתך?
yyya