פוטנציאל להגברת מודעות בנושא אפילפסיה: השפעה של תכנית בריאות על מורים ותלמידים

Murthy, M.K.S., et al. (2019). Potential for increased epilepsy awareness: Impact of health education program in school on teachers and children. Journal of Neurosciences in Rural Practice, 10, 4, 625-630

ילדים הסובלים מאפילפסיה חשופים יותר לבידוד חברתי וסובלים מחוסר תמיכה ובעיות פסיכולוגיות, רגשיות וחברתיות. למרות שאפילפסיה היא תופעה שכיחה יחסית, בתי ספר ותוכניות להכשרת מורים לא מתייחסים אליה. כפועל יוצא מכך, מוסדות החינוך אינם מעלים את המודעות להפרעה נוירולוגית זו, לא מקנים לתלמידים ולמורים כלים להתמודדות ומנציחים את דימויה השלילי.

מחקר זה בחן את הידע, היחס וההתמודדות של 50 תלמידים (בגילאי 18-15) ו-39 מורים הודים בהקשר לאפילפסיה. המשתתפים חולקו לשתי קבוצות. הראשונה, עברה הדרכה בת יומיים על אפילפסיה, והקבוצה השנייה לא. הממצא הבולט ביותר היה: רק תלמידים ומורים שהוקנה להם ידע על אפילפסיה ידעו להתמודד עם תרחיש של התקף אפילפטי. מכאן, החשיבות הגדולה להתייחס למחלה בכיתה ובתכניות להכשרת המורים.

לתקציר באנגלית

לקריאה נוספת

מדיניות מקדמת בריאות בקרב מנהלי בתי ספר בישראל

בריאות ותזונה: מודל לתכנון שיעור משולב תקשוב

    עדיין אין תגובות לפריט זה
    מה דעתך?
yyya