פדגוגיה חדשנית במכללת קיי : " תכנית מחזור סלעים ומערכת כדור הארץ"

כתבה : suad abu ajaj

"ההרצאה התחילה עם מצגת שמדברת על בניית טיעונים מדעיים בתחום כדור הארץ בקרב סטודנטים להוראה באמצעות כלים מטה- קוגניטיביים המאפשרים הבנה מעמיקה, המחקר הגדיר מה זה טיעון: טענה מלווה בביסוס, שהרי הנתונים מאפשרים לנסח טענה ואחר מכן צריך הצדקה. המחקר הציג את הקשיים של הסטודנטים במכללות להכשרת מורים בתהליך של בניית טיעון מדעי בתחום כדור הארץ ודן גם בכלים שמאפשרים התמודדות עם קשיים אלה. הוצג גם כן העידיות, תצפיות, ומדידות שבעצם נותנות הסבר, מסקנה ותיאוריה ושתיהן ביחד מהוות סביבתיות הצדקה.

התוכנית "מחזור סלעים ומערכת כדור הארץ" מבוססת על חקר עצמי, בתוך הכיתה באמצעות דפי עבודה, התלמידים הם הלומדים ותפקיד המורה לתווך, התוכנית נלמדה יותר מ- 15 שנים. המחקר נבדק בכלים כמותיים ואיכותניים, התוכנית מבוססת על עקרונות הגישה הקונסטרוקטיביסטית ועל תהליך החקר העצמי. כל שלב שהיה מדובר עליו היה צריך להיות מוצדק, והייתה גם כן התערבות מצד הרגשי שמדובר בו על הקשר בין לימוד הטיעון וחשיבתו. הייתה חשיבות על חזרה והערכה שנייה ושלישית להידוק ההבנה.

הממצאים של התוכנית מראים שיש שיפור באופן מובהק את יכולת ההבחנה של הסטודנטים את מרכיבי החקר ואלו הופיעו ביותר מ- 96% מהטיעונים המדעיים שנכתבו, אולם רק 28% מהסטודנטים הצליח לנסח טיעונים מדעיים הכוללים את מרכיב ההצדקה. בחקר זה נבדקו גם כן תפיסות הלימוד ומטרות הלמידה של סטודנטים באמצעות שאלוני עמדות וראיונות עומק. הממצאים מבחינים בין שתי קבוצות: 1. 70% הם סטודנטים שעבורם למידה היא רכישת מידע פסיבית והם אינם מזהים למידה המבוססת על רכישת מימוניות ולמידה מסדר גבוה (גישה פוזיטיביסטית). 2. 30% סטודנטים שעבורם למידה כוללת גם שיפור יכולות וסיפוק עניין וסקרנות.

בעקבות ממצאי השלב הראשון של המחקר פותחו פעילויות מטה-קוגניטיביות העוסקות בהוראה מפורשת של המימוניות לבניית טיעונים מדעיים כדי לסייע לסטודנטים הבנת מהות וחשיבות הטיעון ושחזור תהליך החשיבה שלהם במהלך בניית טיעון מדעי, ממצאים מראים שהכלים שפרו משמעותית את היכולת להבניית טיעונים אשר- 73% הצליחו בבניית טיעונים מדעיים, ו 67% פיתחו יחס חיובי לשיטת הלמידה החדשה אליה נחשפו, וציינו גם כי כתיבת טיעונים מדעיים יצרה אצלם הבנה עמוקה של החומר הנלמד וחיזוק הזיכרון לטווח ארוך".

לדיווח המלא ביומן נכנס אתר שלובים של מכון מופ"ת

 

מה דעתך?
    עדיין אין תגובות לפריט זה
    מה דעתך?