עמדות של פרחי הוראה לחינוך יסודי כלפי רכיבים של מדעים פיזיקליים: האם הן שונות מאלו של סטודנטים אחרים בהשכלה הגבוהה?

מאת: Todd Brown

Brown, Todd; Brown, Katrina; Barnot, Vickilyn; Nelson, Dean. Pre-service elementary teachers' attitudes towards components of physical science: Do they differ from other post-secondary students? Electronic Journal of Science Education; 2014, Vol. 18 Issue 4, p1-20, 20p

אמונות ועמדות מורים לגיל הרך כלפי מדעים ישפיעו על הצורה שבה הם ילמדו מדעים ויש להן השפעה על המסוגלות העצמית של המורים, כמו גם על עמדות התלמידים שלהם כלפי מדעים. על כן, חשוב לוודא ולאמת את העמדות והאמונות של פרחי ההוראה כלפי תחומי לימוד ספציפיים, הואיל והעמדות והאמונות שלהם עשויות לבוא לידי ביטוי בכיתות בהן ילמדו בעתיד.

המחקר הנוכחי בוחן עמדות של פרחי הוראה לחינוך היסודי כלפי אלמנטים מהמדעים הפיזיקליים, תוך שימוש בכלי המדידה (Colorado learning Attitudes about Science Survey - CLASS), והשוואתם עם עמדות של עמיתיהם מתחומי לימוד אחרים.

התוצאות של מחקר זה מראות שבעוד שפרחי ההוראה של החינוך היסודי הם בעלי גישות פחות אוהדות באופן משמעותי מאשר סטודנטים למדעים, טכנולוגיה, הנדסה ומתמטיקה, המוגדרים כלימודי ליבה (science, technology, engineering and mathematics - STEM), העמדות שלהם דומות מאד לאלו של סטודנטים שאינם במקצועות ליבה.

למרות שקיים פער מגדרי בכל קבוצות הסטודנטים, מפני שלגברים יש עמדות אוהדת יותר מאשר לנשים, הפער המגדרי בקרב פרחי ההוראה לחינוך היסודי הוא מעט קטן יותר מאשר זה הנצפה בסטודנטים שאינם לומדים מקצועות ליבה.

צמצום זה של הפער המגדרי אצל פרחי ההוראה לחינוך היסודי נגרם עקב העובדה שלנשים היו עמדות קצת יותר אוהדות מאשר לאלה שלא למדו לימודי ליבה בעוד שלגברים היו עמדות קצת פחות אוהדות מאשר אצל אלה שלא למדו לימודי ליבה.

בנוסף, נמצא שלנשים בקרב פרחי ההוראה לחינוך היסודי היו עמדות אוהדות יותר לגבי קישור הפיזיקה לחיי היומיום מאשר לחברותיהן שלא למדו לימודי ליבה, דבר המצביע על כך שהקשר עם חיי היומיום צריך להוות מרכיב מפתח בקורסי המדעים הפיזיקליים המוצעים לפרחי ההוראה לחינוך היסודי.

נוסף על כך, השתתפות בהתנסויות מדעיות מבוססות שדה לאורך תכנית הכשרת המורים עשויה לטפח עמדות חיוביות כלפי המדעים והוראתם.

קישור למאמר המלא ב-EJSE

    עדיין אין תגובות לפריט זה
    מה דעתך?
yyya