על התוקף של מבחנים רחבי היקף


השימוש הגובר המבחנים רחבי היקף, במיוחד בכאלה שהינם עתירי סיכון (high stakes), מעורר ביתר שאת את הדיון במידת התוקף של מבחנים אלה. למעשה, מרבית המחלוקות סביב מבחנים מקורן בשאלות של תקפותם. הבנת הסוגיות הכרוכות בשאלת התוקף היא תנאי יסודי לבניית מבחנים תקפים. ההרצאה מבוססת על דיון במשמעות מושג התוקף, סטנדרטים לתוקף, גורמים המגבילים תוקף, ובדרכים לאמידת התוקף שלמבחן, כמו גם תוקף של שיפור או ירידה בציונים לאורך זמן. הובאו דוגמאות ממבחנים רחבי היקף בארץובעולם, והוצגו עקרונות לבניית מבחנים שיביאו להגדלת התוקף
    עדיין אין תגובות לפריט זה
    מה דעתך?
yyya