עידוד למידה מבוססת מקום בסביבת חוץ בלתי פורמלית עם מחשבים ניידים

 

Zimmerman, Heather Toomey. Land, Susan M Facilitating Place-Based Learning in Outdoor Informal Environments with Mobile Computers. TechTrends: Linking Research & Practice to Improve Learning. Jan2014, Vol. 58 Issue 1, p77-83. 7p.

.

מאמר זה מצודד ומעודד חינוך מבוסס-מקום להנחיית מחקר ותכנון שילוב מחשבים ניידים בסביבות למידה לא פורמליות, כמו, חצרות אחוריות, מרכזי טבע גנים ופארקים. על ידי מיזוג של למידה מבוססת-מקום עם מחקר על מודעות סביבתית, החוקרות פיתחו שלושה קווים מנחים לתמיכה בלמידה לצורך פיתוח הבנה בסיסית מקיפה המתייחסת למדעים, בקהילות מקומיות.

שלושת הקווים המנחים שפותחו עבור פעילויות עם מחשבים ניידים מקורם בספרות החינוך הלא פורמלי וטכנולוגיה חינוכית.

החלק הראשון של המאמר מכוון את הקוראים ללמידה מבוססת מקום ומודעות סביבתית עבור שימוש במחשבים ניידים.

בשלב השני דנים בשלושת הקווים המנחים הנסיוניים לתכנון תכנית לימודים שנגזרו על סמך ניסויים, והם בעלי יישומים למחשבים ניידים.

...ובסוף המאמר מקשרים בין תיאוריה למעשה באמצעות משימת לימוד בגן הבוטני .

לצורך בניית תכנית לימוד הם נדרשו להוראה מבוססת מקום ההופכת את ההוראה ליותר רלוונטית לחיי היום יום. לכן השתמשו החוקרות בלמידה מבוססת מקום ומציאות רבודה (augmented reality (AR , שהיא למעשה טכנולוגיה המזהה אלמנטים בעולם הממשי.

במאמר זה מוצגת תכנית להוראה מחוץ לכיתה באמצעות מחשבים ניידים.

שלושה קווים מנחים :

(1) זרוז ההשתתפות בשיחות דיספלינריות והתנסויות במקומות רלוונטיים ללומד.

(2) הגברת התצפיות לראות את ההיבטים הדיספלינרים של המקום.

(3) הרחבת הניסויים דרך גילוי היבטים חדשים, הצגות, שיחות וחשיפת ידע שגוי.

בסוף המאמר החוקרות קושרות את התיאוריה למעשה על ידי אילוסטרציה איך שלושת הקווים המנחים באו לידי ביטוי בפעילות חוץ מדעית, הנקראת, חוקרי עצים. לצורך זה נבחרו עצים ירוקי עד ונשירים הגדלים בסביבת הבית ובגן בוטני סמוך לבית הספר.

לסיכום ממליצות החוקרות על מחקר עתידי שיתווה דרך ליישום שילוב למידה מבוססת מקום עם מחשבים ניידים גם במסגרות הפורמליות.

    עדיין אין תגובות לפריט זה
    מה דעתך?
yyya