סקירת מידע: קליטה וליווי של מורי קריירה שנייה בבתי ספר במקצועות ה-STEM

בר-זוהר, ב' ויוספסברג בן יהושע, ל' (2020). סקירת מידע: קליטה וליווי של מורי קריירה שנייה בבתי ספר במקצועות ה-STEM. ייעוץ אקדמי: פרופ' דיצה משכית. תל אביב: מכון מופ"ת

אחת הדרכים להתמודד עם המחסור במורים במקצועות ה-STEM, כלומר Science, Technology, Engineering, Mathematics, היא תוכניות הסבה להוראה. ואולם, מורי קריירה שונה נתקלים באתגרים מיוחדים, כגון הצורך להסתגל לעבודה במקצוע בעל יוקרה נמוכה מזו של המקצוע שבו עסקו קודם לכן. בסקירת מידע זו מופיע תיאור מאפייניהם של מוסבים להוראה כקריירה שנייה, וכן של נושאים כגון אקלים בית ספרי, הנהלת בית הספר, חונכות, למידה והתפתחות מקצועית, תהליכי הערכה של מורי קריירה שנייה במקצועות ה-STEM ופיתוח זהות מקצועית בקרב מורי קריירה שנייה במקצועות אלה.

בסקירה מוצגות המלצות שנועדו לקדם את הצלחת מורי הקריירה השנייה במקצועות ה-STEM:

  1. גיבוש תוכנית חונכות המותאמת למאפייניהם הייחודיים של מורים אלה.
  2. גיבוי של תהליך החונכות בתהליכי הערכה אפקטיביים המותאמים למורים המדוברים.
  3. הגדלת מעורבות מנהלי בתי הספר בתהליכי הקליטה והליווי של מורי הקריירה השנייה.
  4. צמצום העומס המוטל על מורי הקריירה השנייה בשנתיים הראשונות (שעות הוראה, פעילויות בית ספריות אחרות ומינוי לתפקיד מחנכים).
  5. ייחוד זמן לפיתוח המקצועי של המורים באמצעות תוכניות ייחודיות המותאמות להם.

לסקירה המלאה

לקריאה נוספת

 חמש דרכים לשילוב מקצועות המדעים, הטכנולוגיה, ההנדסה והמתמטיקה (STEM)

מורי קריירה שנייה: סיפוק מהעבודה, לחץ בעבודה ותפקידה של תחושת המסוגלות העצמית

 

 

    עדיין אין תגובות לפריט זה
    מה דעתך?
yyya