משחק ואוריינות – מה הקשר? ההוויה הגנית כתנאי לטיפוח ניצני אוריינות בקרב ילדי הגן

מקור: אתר האוניברסיטה העברית, ביה"ס לעבודה סוציאלית ורווחה חברתית, תכנית שוורץ - המרכז הלימודי לגיל הרך
בתקופה בה מדברים יותר מדי על גן-הילדים כמכין לבית-הספר ופחות מדי על מהותה של ההוויה הגנית, יותר מדי על הוראה/למידה פורמאלית-מובנית ופחות מדי על הוראה/למידה בלתי פורמאלית וספונטאנית, יותר מדי על הוראה/למידה הממוקדת באוריינות וטיפוח מוכנות לקריאה וכתיבה ופחות מדי על טיפוח המשחק והיצירה – סבורה המחברת שיש מקום לחזור ולהצביע על הקשר שבין למידה בלתי פורמאלית המתרחשת בסביבת משחק ויצירה לטיפוח ניצני אוריינות כבסיס לרכישת השפה הכתובה. היא מוכיחה במאמר זה שאין צורך לבחור בין השניים, אלא לשלב ביניהם בצורה פורייה ומבטיחה.

    לפריט זה התפרסמו 1 תגובות

    אשמח לקבל חומר לילדי הגן חובה בנושא אקלים מיטבי וכישורים חברתיים

    פורסמה ב 02/04/2017 ע״י קרן אור
    מה דעתך?
yyya