מציאת זמן להוראה איכותית: מחקר אתנוגרפי של עומס העבודה האקדמי במדעי החברה והשפעתו על פרקטיקות ההוראה

Hemer, Susan R.. "Finding time for quality teaching: an ethnographic study of academic workloads in the social sciences and their impact on teaching practices", Higher Education Research & Development, Jun2014, Vol. 33 Issue 3, p483-495.

מאמר זה פונה לאסטרטגיות כדי לדון בהשפעה של עומס העבודה על פרקטיקות ההוראה בהשכלה הגבוהה. בייחוד, המאמר מתכוון לגלות את התיאוריות ואת ההנחות הטקטיות השוכנות בבסיס התפיסות של הוראה איכותית במדעי החברה.

תוך שימוש בגישה האתנוגרפית, המחקר חשף שהאסטרטגיות שבהן השתמשו אנשי הצוות מקושרות לאופן שבו הם מזהים את עצמם: כחוקרים או כמורים "טובים", ומדגיש את חוסר ההתאמה בין הערך שהאקדמאים מעניקים להוראה איכותית לבין מה שהאוניברסיטאות מתגמלות.

המאמר מראה שהאסטרטגיות נשענות על הנחות לגבי טבעו של הזמן ולגבי הקשרים בין הזמן לבין האיכות. לאקדמאים יש הזדמנות מועטה לביצוע רפלקציה ביקורתית לגבי פרקטיקות ההוראה כדי שיוכלו להגיב להקשרים המשתנים של ההשכלה הגבוהה.

קישור לתקציר המאמר באנגלית

ראה גם:

מי אנחנו מורי המורים: מורים? חוקרים? חברי סגל אקדמי?

    עדיין אין תגובות לפריט זה
    מה דעתך?
yyya