מעקב אחרי בוגרי המכללה האקדמית בית ברל בשני 1990 – 2001: השתלבות בעבודה ותפיסת מקצוע ההוראה

מטרת המחקר הייתה לאסוף מידע על בוגרי מכללת בית ברל בשנים 1990 –2001 על מנת ללמוד על תהליך השתלבותם בעבודה ועל תפיסתם את מקצוע ההוראה.

אוכלוסיית המחקר כללה 878 בוגרים שהיוו 20% מכלל הבוגרים שנשלחו אליהם שאלוני המחקר.

כלי המחקר היה שאלון מעקב שהופץ בשני נוסחים לכלל אוכלוסיית הבוגרים, אלה העוסקים בהוראה (85%) ואלה שאינם עוסקים בכך (15%).  

תהליך ההשתלבות בעבודה של הבוגרים נבדק בשלושה מדדים: (1) הערכה עצמית של התפקוד המקצועי; (2) תחושת השפעה על התלמידים ועל המערכת; (3) שביעות רצון מהעבודה.

ההערכה העצמית נמצאה גבוהה ביותר. הובעו תחושות השפעה גבוהות על התלמידים, אך תחושות השפעה נמוכות יחסית על המערכת. נמצאה שביעות רצון גבוהה מההוראה בתחומים הקשורים ליחסים עם תלמידים ועם עמיתים, וכן עניין כולל במקצוע. שביעות הרצון בהיבטים הקשורים למעמד המקצועי והחברתי, לתנאי העבודה ולביטחון הכלכלי נמוכה בהרבה. קבוצת הבוגרים שאינם עוסקים בהוראה הביעה שביעות רצון גבוהה יותר באופן מובהק בהיבטים "חיצוניים" אלה. הבוגרים הביעו רמת הסכמה גבוהה מאוד עם הטענה ש"מקצוע ההוראה קשה". הסכמה בינונית עם הטענה ש"מקצוע ההוראה מבוסס על כישרון טבעי ואינטואיציה", וחוסר הסכמה בולט עם הטענה ש"המורים אינם עובדים הרבה". כל הבוגרים תומכים בהכנסת מבחני רישוי ובהגדלת משרת המורה ומשכורתו.

בשאלונים נתבקשו המורים לתת דימויים של מורה ושל מורה מתחיל ולהסביר דימויים אלה. הממצאים הצביעו על עולמות תוכן מגוונים של הדימויים: עולם הטבע, דמויות מטפלות, חפצים ועוד. ניתוח משמעות הדימויים הצביעה על הבדלים בין דימוי מורה לבין זה של מורה מתחיל. מרבית הדימויים של המורים המתחילים ביטאו את הקשיים הניצבים בפני מורה, בדידות וחוסר אונים ולחץ ומאבק מתמידים. היה גם היבט אופטימי שהתייחס להצלחה ולהתפתחות.

המחקר נערך במסגרת מכללת בית ברל.

דוח המחקר נמצא בחדר העיון של מרכז המידע הבין-מכללתי במכון מופ"ת. מידע נוסף עליו ניתן למצוא במאגר חומרי למידה, הוראה ומחקר.

 


    לפריט זה התפרסמו 1 תגובות

    חברתי פרופ' ליליאן כץ מארצות הברית, תשמח לקרוא על המחקר.האם יש חומר כתוב באנגלית.תודה מראשדפנה

    פורסמה ב 07/04/2005 ע״י דפנה דינרמן
    מה דעתך?
yyya