מעבר לזיהוי סוגיות של פרטיות בסביבות למידה מקוונת: השלכות עבור מעצבי הוראה

Chou, Hui-Lien; Chen, Chao-Hsiu. Beyond identifying privacy issues in e-learning settings – Implications for instructional designers. Computers & Education, Dec2016, Vol. 103, p124-133

שחקנים בכלכלה הדיגיטלית מסתמכים באופן הולך וגובר על איסוף או העברת נתונים אישיים בקנה מידה גדול. הואיל ונתונים דיגיטליים עשויים להתמיד ולהיות ללא גבול, על חוקרי למידה מקוונת לייעץ לאנשים לעשות שימוש קונסטרוקטיבי בנתונים מקוונים ולחשוף את הנתונים בזהירות. אולם, מעט מחקרים הראו שסוגיות ההגנה על נתונים מהוות דאגות ייחודיות בפרקטיקות של למידה מקוונת (e-learning).

בהסתמך על סקירת ספרות שיטתית, מאמר זה בוחן סוגיות של הגנה על נתונים אישיים הקשורות לעיצוב הוראה (instructional design) וללמידה מקוונת. המחברים מעוניינים להבין את הסוגיות הקשורות להגנה על נתונים מקוונים שמנחים או מעצבי הוראה נתקלים בהן מאשר לשוב ולומר שמשתמשים חייבים להיות מודעים למאפיינים האינפורמטיביים והמתמידים של נתונים מקוונים.

ניתן לסווג את התמות שעלו מסקירת הספרות לשתי טיפולוגיות. טיפולוגיה אחת מתייחסת לזיהוי סוגיות של פרטיות כדאגה ייחודית בעיצוב ההוראה של למידה מקוונת, והטיפולוגיה השנייה היא היישום של הגנה על נתונים כנושא בעיצוב הפדגוגי עבור למידה מקוונת. נידונות תוצאות הסקירה והשלכותיהן עבור מחקר עתידי.

קישור לתקציר המאמר באנגלית

ראו גם:

ההזדמנויות הגדולות והדאגות הגדולות של הביג-דאטה בחינוך

    עדיין אין תגובות לפריט זה
    מה דעתך?
yyya