מחשבי טאבלטים במערכות חינוך – תמונת מצב 2012

ההתפשטות השימוש של טאבלטים מסוג אייפד בבתי ספר בארה"ב היא יותר מהירה מאשר תכננו מערכות החינוך ומשרד החינוך הפדראלי . אלפי כיתות בארה"ב כבר מצויידות במחשבי אייפד. השימוש הגובר באייפודים בכיתות בארה"ב מייצג כמה מאפיינים של הפצת חדשנות בחינוך עפ"י רוג'רס מחד, אך כמה מאפיינים ואילוצים של איי חדשנות במערכות חינוך מאידך. בכל מקרה , קצב התפשטות החידוש החינוכי נותר גבוה בארה"ב . יש גם מיזמים של מחוזות חינוך בארה"ב ( כגון פאלם ביץ' ומחוז החינוך  MCALLEN) אשר יזמו תכנית מקיפה לכניסה מאסיבית של כל בתי הספר במחוז לשילוב אייפדים בכיתות .

נכון למרץ 2012 יש כמיליון וחצי מכשירי Ipads במסגרות חינוך בארה"ב (בעיקר בתי ספר יסודיים). יש גם כ20,000 יישומים ( אפליקציות) לתחומי החינוך שפותחו במיוחד עבור האייפדים.

מבחינת הנהלות בתי הספר ,השילוב של האייפדים בכיתות הלימוד מחייב פתרונות לוגיסטיים מסוג שונה על מנת להבטיח את שלמות המכשירים,אבטחתם ותקינותם . הנה לדוגמא, פתרון לוגיסטי שנקטו בתי הספר על מנת להבטיח את אחסון הטאבלטים ושמירתם . מדובר על בתי ספר שיזמו את רכישת האייפדים , חלק מתקציבם וחלק מתקציב ההורים .

ניתוח ממצאי החיפוש במאגרי מידע ובאתרי אינטרנט מלמד כי השימוש באייפדים בבתי הספר בארה"ב ובמדינות אחרות (כמו סקוטלנד וגם אוסטרליה) הוא בעיקר בכיתות השפה והספרות , ומעט יחסית במדעים .

מבחינת דרכי הוראה אנו רואים ניצנים ראשונים של שינוי , לדוגמא , עריכת מעגלי ספרות באמצעות מכשירים ניידים כמו iPad ,

מנקודת המבט של המורים  בארה"ב , השימוש של אייפד בכיתה הוא קודם כל צורך אישי בארגון חומרי ההוראה והלמידה והם מנסים לנצל אפליקציות שמסייעות להם . נראה כי שימוש אישי של מורים באייפד למשך שנה צריך להקדים כל תכנית הטמעה בבית הספר , אך מחוזות החינוך בארה"ב ממהרים "לעלות על הרכבת" לפני שיושם תנאי יסוד זה. התוצאה , על כן, עשויה  להיות דומה למקרה של מחשבים בכיתות הלימוד בעשור הקודם אשר הצלחתם היתה מוגבלת.

התפיסה של איי חדשנות

מודל הפצת החדשנות של רוג'רס והרחבתו

קישור – ניהול הטבאלטים בכיתה מבחינה לוגיסטית

A Quick Guide To Managing A Classroom Full Of iPads

The Digital Textbook Revolution


Largest Deployment of iPads in Schools


Math That Moves: Schools Embrace the iPad 


The iPad in Palm Beach County Schools

מעגלי ספרות בipad

לימוד באמצעות טאבלט-מסקנות ראשונות בישראל

טאבלט לכל ילד: מהפכה, לטוב ולרע

סוף עידן ה-PC: פנו מקום עבור הIPAD 

ממצאי שאילתות (סקירות ספרות: על מחשבי טאבלט בחינוך וכן סמארטפונים בחינוך

רעיונות ליישום הipad בביה"ס ( קובץ DOCS )

מנקודת המבט של המורה : Using an iPad as a teacher. Every day.

    עדיין אין תגובות לפריט זה
    מה דעתך?
yyya