מחקר השוואתי המשרטט פרופיל של משתמשים לא פורמליים במשאבים לימודיים פתוחים

Robert Farrow, Beatriz de los Arcos, Rebecca Pitt, Martin Weller. "Who are the Open Learners? A Comparative Study Profiling non-Formal Users of Open Educational Resources", European Journal of Open, Distance and e-Learning – Vol. 18 / No. 2.

מאמר זה מציג את התוצאות של סקר שיטתי אשר נערך בקרב יותר מ-3,000 משתמשים במשאבים הלימודיים הפתוחים (Open Educational Resources).

הנתונים נאספו בין השנים 2013 ל-2014 לגבי מאפיינים דמוגרפיים, עמדות והתנהגויות של משתמשים בשלושה מאגרים. השאלות כללו התמקדות מיוחדת לגבי ההתנהגויות של משתמשים לא פורמליים והקשר בין למידה פורמלית לבין למידה בלתי פורמלית.

ניתוח תדירויות הראה שקיימים הבדלים מובחנים לגבי דפוסי השימוש, הפרופילים של המשתמשים, העמדות כלפי המשאבים הלימודיים הפתוחים, סוגי החומרים שבהם השתמשו והפופולריות של תחומי הדעת השונים. חווית השימוש במשאבים לימודיים פתוחים הינה עקבית למדי על פני פלטפורמות במונחים של שביעות רצון והשפעה על התנהגות עתידית.

באופן כללי, הלומדים הלא פורמליים שנסקרו היו מאוד חיוביים לגבי השימוש שלהם במשאבים הלימודיים הפתוחים ומאמינים שהם ימשיכו להשתמש בהם. מידה מסוימת של קיטוב הובחנה בנוגע לכך שהדבר יגרום למחקר פורמלי להיות סביר יותר: חלק האמינו שמחקר פורמלי יהיה עתה סביר יותר, בעוד אחרים הרגישו שזה הפך זאת לסביר פחות.

באופן כללי, בעוד שלומדים לא פורמליים נלהבים לעשות שימוש במשאבים מקוונים וחינמיים, נראה כי הקבוצות שנסקרו אינן מבינות דיין את המושג והשפה של משאבים לימודיים פתוחים. טווח ממצאים הקשור לבחירה ולשימוש במשאבים לימודיים פתוחים כמו גם הבדלים בין מאגרים נבחנים בדיון.

קישור למאמר המלא באנגלית

ראו גם:

מה זה לכל הרוחות OER?

גורמים המשפיעים על השימוש במשאבים לימודיים פתוחים בקרב לומדים מבוגרים בקוריאה

    עדיין אין תגובות לפריט זה
    מה דעתך?
yyya