מהטרמה לתרומה – מודל לשיעור מקוון


המאמר המצורף הוא תוצר של התנסות בשיעורים מקוונים בפסג"ה בנתניה: "מהטרמה לתרומה - מודל לשיעור מקוון"

תקציר

מרכז הפסג"ה האזורי בנתניה מציב במוקד עשייתו את קידום התאמת הפיתוח המקצועי למאה ה-21 . מנהלת הפסגה, ד"ר שירלי עצמון, אשר בחזונה רואה את הפסגה כמרכז השפעה על שיפור האקלים החינוכי המיטבי במוסד החינוכי, מכוונת את מורי המורים למַצֵּב עצמם כמובילים ומדגימים של תהליכי הוראה-למידה-הערכה (הל"ה) אפקטיביים בסביבה המתוקשבת על מנת שיהוו דמות לחיקוי בעקבות חוויה חיובית ומשמעותית למורים.

המודל "מהטרמה לתרומה" הוא דגם על פיו ניתן לתכנן שיעור מקוון המשלב בין שני אופני התקשורת: האחד א-סינכרוני והשני סינכרוני.

תהליך הלמידה במודל "מהטרמה לתרומה" כולל שני שלבים הנערכים במועדים שונים: השלב הראשון מושתת על ניסיונם המצטבר של המורים בעשייה החינוכית, כך שניסיון זה מהווה בסיס ראשוני להבניה בתהליך הלמידה. השלב השני הינו השלב האקדמי בו מורה המורים מאגד את ההתנסויות וממשיג אותם ברמה התיאורטית.

המאמר מתאר שתי התנסויות ליישום המודל במסגרת ההשתלמויות בפסגה בנתניה במגוון כלים המאפשרים תקשורת דיגיטלית. כל כלי מתוקשב המאפשר מפגש מקוון הוא בעל תכונות ייחודיות, המתאים לנסיבות שונות. המאמר משתף בתובנות העולות מיישום המודל בכלים שונים, ומנסח רשימה של 10 תבחינים לשימוש מושכל בכלי המתוקשב ומידת התאמתו למטרות השיעור המקוון ( רונית קב) .  

המאמר המקורי המלא מצורף כקובץ WORD בטור המידע מצד שמאל ( "חומרים מצורפים") .

    עדיין אין תגובות לפריט זה
    מה דעתך?
yyya