מדע, חברה וקיימות: חינוך והעצמה בעולם של אי ודאות (ספר)


Title: Science, Society and Sustainability: Education and Empowerment for an Uncertain World.
Routledge Research in Education 2011
Authors:
Gray, Donald, Ed.; Colucci-Gray, Laura, Ed.; Camino, Elena, Ed.

Publisher:
Routledge, Taylor & Francis Group.  http://www.routledge.com
עבודות אחרונות בלימודי מדע וטכנולוגיה,סיפקו הבנה ברורה יותר על הדרך בה מדע ממלא תפקיד בחברה והתלות ההדדית בין הרבדים השונים של מדע , כלכלה , מדיניות וחברה.

היום ברור ומובן שנדרשת דרך חשיבה שונה כדי להתמודד עם בעיות של הקהילה העולמית, במיוחד ביחס לסוגיות של סיכון ואי ודאות אשר משפיעים על האנושות כולה. עם זאת, גישות לחינוך מדעי נוטות להנציח דרכי חשיבה מיושנות שאינן עולות בקנה אחד עם הצורך בהכנת הפרט לקבלת החלטות בעולם מורכב של אי ודאות .

בהסתמך על התנסויות של דיאלוג אינטרדיסציפלינארי ופרקטיקה בהקשר של השכלה גבוהה, ספר זה (אסופת מאמרים ומחקרים) ממחיש עד כמה ניסוח מחדש של סדר היום בתחומי המדע והטכנולוגיה יכול להשפיע בצורה מהפכנית על הלמידה וההוראה בכיתה בכל הרמות.
מחקר יוצא דופן זה יכול לעניין חוקרים בתחום החינוך , המדע , הטכנולוגיה והחברה ואת אלה שמחפשים לקדם דיון שקול בנושא דמוקרטיה ופעילות אזרחית, אצל תלמידיהם.

ספר זה מחולק לשני חלקים:

חלק א' שינויים בהיבטים ותפקידים של המדע:

השלכות בחברה דמוקרטית בת קיימא שכוללת את הדברים הבאים:

1.מבוא לחלק א' : סוגיות ותרחישים (Donald Gray, Laura Colucci-Gray and Elena Camino)

2.מוודאות למורכבות: מדע וטכנולוגיה בחברה דמוקרטית (Alice Benessia)

3. פוסט יחסים נורמאלים (Post-Normal Relationships) בין המדע והחברה: השלכות על מעורבות ציבורית. (Angela Guimaraes Pereira)

4. אזרחות פעילה, חקר מקרה: המחלוקת סביב המהירות הגבוהה של הרכבת בעמק סוסה Susa Valley

5. שפה ומדע (Elena Camino and Martin Dodman with Alice Benessia).

חלק ב' : מדע וקיימות (בר קיימא)

השלכות על תהליכי הוראה ולמידה שכוללים את הנושאים הבאים:

6. מבוא לחלק ב': לקראת חינוך לקיימות (Donald Gray, Laura Colucci-Gray and Elena Camino)

7. חינוך בר קיימא (Stephen Sterling)

8. חינוך מדעי לקיימות : תהליכי למידה והוראה עם חוקרים ומורים מתמחים למדע (Elena Camino, Giuseppe Barbiero and Daniela Marchetti)

9. חינוך מורי המורים במסלול היסודי (Marta Angelotti, Anna Perazzone, Marco Davide Tonon, Fabrizio Bertolino)

10. חשיפת הקשר טבעי של ילדים אל הטבע, Biophilia , (Giuseppe Barbiero)

11. משחק תפקידים ככלי ללמידה והתנסות ב Post-Normal Science Framework (Laura Colucci-Gray)

12. מסקנות: מורכבות, שויון זכויות והעצמה (Donald Gray, Laura Colucci-Gray and Elena Camino).


הסיכום נכתב ע"י ד"ר גילה אולשר ממכון מופ"ת

    עדיין אין תגובות לפריט זה
    מה דעתך?
yyya