מדיניות מגולמת: גישות מורים למסגרת מבוססת תוצאה לתכנון קורס

מאת: Linda Barman

Barman, Linda; Bolander-Laksov, Klara; Silén, Charlotte. "Policy enacted – teachers' approaches to an outcome-based framework for course design", Teaching in Higher Education, Oct2014, Vol. 19 Issue 7, p735-746.

במאמר זה, המחברים מדווחים על האופן שבו מורים בהשכלה הגבוהה מגלמים מדיניות. חינוך מבוסס תוצאה (outcome-based education - OBE) משמש כדוגמא למדיניות חינוכית ממשלתית שהוכנסה על ידי רפורמת בולוניה האירופית. באמצעות גישה הרמנויטית, המחברים חקרו כיצד 14 מורים פירשו את המדיניות הזו ותכננו מחדש את הקורסים שלהם.

הממצאים מראים שביצוע המדיניות בידי המורים קיבל ביטוי כגישות שונות לחינוך מבוסס תוצאה: מכיל, טכנוקרטי, פרגמטי או אידיאולוגי. הגישות נעות מהיותן (1) מווסתות מאוד ועד להיותן אוטונומיות; ו-(2) מאוריינטציה להוראה-למידה המרוכזת-במורה, לאוריינטציה המרוכזת-בתלמיד.

המורים שפירשו מחדש את המדיניות כדי שתתאים לאוריינטציה מרוכזת-הלמידה שלהם השתמשו בה כדי לסייע לתהליך של פיתוח משותף יחד עם עמיתיהם. לפיכך, המדיניות עשויה לעורר פיתוח של הוראה-למידה.

קישור לתקציר המאמר באנגלית

    עדיין אין תגובות לפריט זה
    מה דעתך?
yyya