לשם מה צריך בתי ספר?

בתגובה לריאיון עם פאסי סאלברג "בעוד עשר שנים לא יהיה לילדים מה לחפש בבתי ספר - הם יהיו מיותרים", כותב יורם אורעד בבלוג שלו כי "קיומם של בתי ספר אינה הבעיה המרכזית בקידום החינוך. הבעיה מתקשרת, בין היתר, לחוסר עדכניותם, למיעוט הרלוונטיות שלהם, לחוסר התאמתם לשינויים המתרחשים בחברה ולמיעוט האוטונומיה שלהם, ולא פחות מכך - לצורתם החיצונית שבמקרים רבים רחוקה מלזמן עשייה, למידה וחדוות למידה, חקירה, סקרנות ועוד".

"גם ללא קיומם של בתי ספר יש להניח שהפיקוח המוגזם, אי עידודה של יוזמה ויזמות, של יצירתיות, ושל עוד דברים אחרים, יישארו על כנם. ההכוונה המוגזמת מבחוץ תישאר. כל אלה רק ילבשו צורה שונה. ביטול בתי הספר איננו רק מיותר אלא אף טומן בחובו נזק. בתי הספר אינם הבעיה אלא הפתרון. הם פשוט צריכים להיראות כמו החיים עצמם, או לפחות דומים להם, להתקשר לחיים האישיים של התלמידים ולהיות משמעותיים, רלוונטיים ואותנטיים עבורם. הם צריכים לעורר חדווה ורצון ללמידה. הם צריכים לכלול פיתוח תשתיות ליזמות, חקירה ועוד, שאינם תלויים במשהו חיצוני".

למאמרון המלא של יורם אורעד ברשת שלובים

    עדיין אין תגובות לפריט זה
    מה דעתך?
yyya