למידה דרך האינטרנט בלי חובת נוכחות בשיעור

מקור: עיונים בטכנולוגיה ובמדעים, רשת אורט, גיליון מס' 38

בשנה שעברה נערך בביה"ס באורט קריית ביאליק ניסוי בהוראת אלקטרוניקה מרחוק, כלומר מהבית: מחצית מתלמידי הכיתה נשלחו ללמוד שיעור מסוים בבית, וממש באותו זמן המחצית האחרת של הכיתה למדה במעבדת המחשבים בבית הספר. הישגי הקבוצות השונות במבחן שנעשה בסוף השיעור מרמזים על כך שלמידה מקוונת איננה תחליף שווה ערך לשיעור בכיתה, וכי היא מתאימה ללומד בעל מוטיבציה ללמידה ומשמעת עצמית גבוהה במיוחד. כמו כן, נראה כי התלמידים מעדיפים למידה מתוקשבת לצורך תרגול והעמקה, ולא ללימוד חומר חדש.

בית הספר במתכונתו הנוכחית מתקשה להעניק לתלמידים מיומנויות של למידה עצמאית. במובן זה, הרשת עשויה להציע לתלמיד מידע עשיר ואפשרויות ללמידה בשיטה ובזמן הנוחים לו. הוראה מקוונת עשויה לעודד למידה פעילה, בשונה מההוראה המסורתית שבה הלומד פסיבי. הלמידה המקוונת כוללת אינטראקציות מרובות ומשוב מידי על הביצועים. מעצם מהותה היא קשורה לסביבה טכנולוגית, הלקוחה מעולם התוכן המוכר לתלמיד מחיי היום-יום. במסגרת השיעור המקוון הלומד נדרש להפעיל מיומנויות למידה מגוונות, ויש סיכוי רב יותר להתאמה בין סגנון ההוראה לסגנון הלמידה.

ואולם בהפעילנו סביבת למידה מתוקשבת, מחובתנו לזכור כמה דברים:  יש תכנים שאי אפשר לרכוש רק באמצעות למידה ממרחק.  יש אוכלוסיות שלומדות טוב יותר על ידי קשר רצוף ומתמשך פנים אל פנים עם המורה. ומעבר לכך, מחובתו של בית הספר לספק גם את הצרכים החברתיים והריגושיים של התלמידים, דרך קשר אישי עם המורה ועם החברים.


    לפריט זה התפרסמו 1 תגובות

    דרך טובה ללימוד

    פורסמה ב 17/01/2023 ע״י אלדד סלומון
    מה דעתך?
yyya