להיעשות מורה מינורית

גורודצקי, מ' ודהן א' (2016). להיעשות מורה מינורית. דפים, 63, 231-214.

המאמר* מציג את תהליך היעשותה של מורה מינורית – מורה אוטונומית המבטאת את מאווייה ורגשותיה ונמצאת בתהליך מתמשך של צמיחה והִשתנות בעבודתה החינוכית בכיתה. תהליך הצמיחה המתואר במאמר התרחש בהקשר של למידה בקורס התנסותי, פתוח ונוודי באופיו; קורס זה התקיים בשנת הלימודים תשע"א במסגרת תכנית הלימודים לתואר שני בחינוך (למידה והוראה) במכללה האקדמית לחינוך ע"ש קיי.

ההבניה של מרחב הלמידה התבססה על מאפיינים של אזור סְפָר חינוכי; באזור כזה הצמיחה נובעת מההתרחשויות, והשיח אינו "ניתן לצפייה מראש" אלא תלוי בדינמיקה של האינטראקציות בין השותפים במרחב הלמידה.

מתן לגיטימציה והבעת הערכה למורה המינורית עולים בקנה אחד עם הקריאה של ספרות המחקר "לצלול" אל מורכבות הפרט המחפש אחַר הפרטי והייחודי, וזאת בניגוד לחקר הקונפורמי המתמקד בהכללות ובהבניית היררכיות. מתן לגיטימציה לצמיחתה של מורה מינורית עשוי לערער על תפיסות מוכּרות ומושרשות של דמות המורה ולאפשר את צמיחתם של עולמות חינוכיים מרובים.

___________

* המונח 'מינוריוּת' מושאל מהגותם של דלז וגואטרי, ובעיקר מספרם על קפקא, ספרות מינורית. החוקרים מבחינים בין שתי סוגות של ספרות - מג'ורית ומינורית. הסוגה של הספרות המג'ורית מבטאת בעיקר אלמנטים השייכים לקונצנזוס ההיסטורי-תרבותי של החברה, ואילו בסוגה של הספרות המינורית כל כותר הוא ייחודי ושונה, ועל כן תוספת של כותר חדש משנה את מאפייני הסוגה כולה. בשתי הסוגות הכתיבה היא בשפת הרוב, אך בספרות המינורית זו נשמעת ייחודית ושונה. המינוריות מאתגרת את המציאות החברתית-פוליטית הקיימת, ונוסף על כך היא מציעה דרך קיום אפשרית אחרת (ראו פירוט בנושא בסעיף "שפה מינורית וחקר בארוקי" במאמר).

המאמר המלא מופיע כקובץ PDF בטור המידע מצד שמאל ("חומרים נוספים").

ראו גם:

מידע, ידע ודעת: הדנ"א של החינוך

    עדיין אין תגובות לפריט זה
    מה דעתך?
yyya