כאשר המדובר בשיעורים וירטואליים, מהי נוכחות, ומה הקשר בינה ובין השתתפות פעילה בכיתה?

Ross McKerlich , Terry Anderson, Marianne Riis, Brad Eastman.
Student Perceptions of Teaching Presence, Social Presence and Cognitive Presence in a Virtual World" , Journal of Online Learning and Teaching, September 2011, vol. 7, no.3.

כאשר המדובר בשיעורים וירטואליים, מהי נוכחות, ומה הקשר בינה ובין השתתפות פעילה בכיתה? המאמר בוחן סוגיה זו ועוסק בקונספט ובתפיסת הנוכחות בשיעורים וירטואליים על בסיס מודל קהילת החקר (community of inquiry) לפי גריסון, אנדרסון וארצ'ר, ומנסה לתאר את חווית הלמידה של סטודנטים בקורס וירטואלי בהיבט הקוגניטיבי, החברתי והפדגוגי של הנוכחות. מסקנות המאמר מעידות על נוכחות גבוהה בשיעורים וירטואליים.

Student Perceptions of Teaching Presence, Social Presence and Cognitive Presence in a Virtual World

דרך: עלון מיט"ל , נובמבר 2011

ראה גם :

שאלת הזמינות המקוונת והנוכחות של המרצה בקורסים מקוונים והשלכותיה על איכות הלמידה של הלומדים

מחקר: מה היא רמת המעורבות של סטודנטים בלמידה מתוקשבת?

למידה פעילה באמצעות רשות חברתיות: מרצה וסטודנטים להוראה בקהילה מתוקשבת ב"שלובים"

 סמנים של נוכחות הוראה בשלבים השונים של התפתחות קבוצת עמיתים מקוונת

סימני נוכחות הוראה בשיח מקוון של קהילת עמיתים

    עדיין אין תגובות לפריט זה
    מה דעתך?
yyya