מס"ע - למידה פעילה באמצעות רשות חברתיות: מרצה וסטודנטים להוראה בקהילה מתוקשבת ב"שלובים"
פורטל תוכן בהוראה והכשרת מורים
15.05.11 לינק   

למידה פעילה באמצעות רשות חברתיות: מרצה וסטודנטים להוראה בקהילה מתוקשבת ב"שלובים"

מהמדור: סביבות למידה ממוחשבות

ד"ר צביה לוטן, לומדת, מלמדת וחוקרת על החיבור שבין תקשוב, פדגוגיה ודיסציפלינה. מתמחה ביישום סביבות מתוקשבות להוראה וללמידה במיוחד בכלים פתוחים, במערכות לניהול למידה וברשת חברתית – מקצועית. מרצה במכללת לוינסקי לחינוך, חברת סגל בבית הספר להתמחות מקצועית וראש צוות החשיבה "מדריך פדגוגי בעידן תקשוב" במכון מופ"ת.

תקציר

רשת חברתית-מקצועית מזמנת הוראה ולמידה שונות מכל סביבת למידה אחרת. היא פונה ליחיד, כחלק מקהילה, לפתח את עצמו בתחומים שרלוונטיים לחייו המקצועיים . כיצד ייחודיות זו משתלבת בלימוד קורס אקדמי? בשנת תשס"א , ד"ר צביה לוטן, ממכללת לוינסקי, לימדה את הקורס "קהילה לומדת ברשת באמצעות הפלטפורמה המתוקשבת של הרשת החברתית- "שלובים" . התנהלות הקורס המתוקשב נעה בין מטרות הקורס והסילבוס, שהוכנו מראש, לבין מה שזימנה הרשת – פיתוח יוזמות עצמאיות של הלומדים. בהרצאה המרתקת הציגה ד"ר צביה לוטן את התנהלות המרצה והסטודנט בקורס ראשון מסוגו במכללות לחינוך המבוסס על רשת חברתית לצד תוצאות ראשונות של מחקר שבודק התפתחות של ידע מקצועי של הלומדים בקורס.

למצגת של ד"ר צביה לוטן

לתקצירי הכנס

ראה גם :
החשיבות של רשת חברתית מתוקשבת ( ELGG ) לעתיד הלמידה
כיווני התפתחות 2010 : השילוב של רשתות חברתיות בלמידה מקוונת