יישום שיטת חקר -הרשת (Webquests ) בהכשרת מורים

שני מאמרים אקדמאיים שהתפרסמו לאחרונה בנושא יישום חקר רשת (webquests) בהוראה ובלמידה מלמדים כי שיטת חקר הרשת הוותיקה לא פסה מהעולם ויש לה עדיין אפקטיביות רבה בהכשרת מורים בסביבה מתוקשבת .

 המאמר הראשון מדווח על יישום חקר הרשת בהכשרת מורים לשפות זרות באוניברסיטה בדרום אמריקה ( קולומביה) . במאמר מתואר תהליך היישום וההטמעה של שיטת חקר הרשת בקרב פרחי ההוראה בדרום אמריקה.

 המאמר השני של Hope J. Hartman מתייחס ליישום שיטת חקר הרשת בהכשרת מורים בארה"ב ומונה את היתרונות המטה-קוגניטיביים של השיטה כאמצעי לטיפוח יצירתיות בתהליכי הלמידה המתוקשבים של פרחי הוראה והמעורבות שלהם בתהליךהבניית החקר המתוקשב.

Rethinking WebQuests in Second Language Teacher Education: The Case of One Colombian University

Consuming and Constructing Knowledge through WebQuests

ראה גם : משימות מסוג Webquest בלמידה מתוקשבת– במבט לאחור וגם לעתיד

ראה גם :
מחקר על שילוב חקררשת-WebQuest באמצעות מכשירים ניידים (כגון, טלפונים ניידים) בחינוך הסביבתי

עשור ל- WebQuest חֵקֶרשת - גם בישראל

חקר-רשת (WebQuest) כמרחב למידה שיתופי לפרחי הוראה


מה דעתך?
    עדיין אין תגובות לפריט זה
    מה דעתך?