חקר-רשת (WebQuest) כמרחב למידה שיתופי לפרחי הוראה

מקור:
The WebQuest CreationProcess: A Case Study of Preservice Teachers Working Individualistically orCollaboratively. In C. Crawford et al. (Eds)Proceedings  of Society for Information Technology and Teacher Education InternationalConference 2006pp -
pp. 1767-1760
 
 
חקר מקרה של שימוש גמיש בסביבה מתוקשבת של חקר-רשת (WebQuest) בהכשרת מורים. המאמרמתאר התנסות שיתופית של פרחי הוראה בחקר-רשת בסביבת למידה קונסטרוקטיביסטית במכללה להכשרת מורים בארה"ב. ממצאי המחקר מלמדים כי ניתן ליצור פעילות שיתופית מקדמת הבנה ורפלקציה בין פרחי הוראה כאשר ה-WEBQUEST משמש כמרחב לימודי שיתופי של פרחי ההוראה. המחקר גיבש תיאוריה חדשנית הנקראת "אוטונומיה נתמכת" ("Supported autonomy") כחלק מהתהליך השיתופי וגם היחידני בו היו מעורבים פרחי ההוראה.
    עדיין אין תגובות לפריט זה
    מה דעתך?
yyya