חקירה אורכת זמן

Baxter, Juliet,; Ruzicka, Angle, and Blackwell, Sharon. "Inquiry Takes Time", Science & Children; Sep2012, Vol. 50 Issue 1, p42-47.


המאמר בוחן כיצד בית ספר יסודי מיקד את תכנית הלימודים שלו בפיתוח מיומנויות החקירה   ( למידת חקר)  של התלמידים במהלך שנת הלימודים.

לפי המחברים, התלמידים למדו מיומנויות מדעיות כגון: תצפית, מיון ותיאור בעת למידת נושאים ספציפיים כמו סלעים, חשמל ומעגל החיים.

נושאים אחרים שנידונו במאמר כוללים עמידה בסטנדרטים חינוכיים, שימוש בחקירות המונעות על ידי התלמידים ושלבי התמיכה ( פיגומים) .


ראה גם : מאמרים נוספים בנושאי למידת חקר בפורטל מס"ע

    עדיין אין תגובות לפריט זה
    מה דעתך?
yyya