התפתחות מקצועית ותחושת אי-ודאות מקצועית של מורים בסביבה טכנולוגית

חיבור לשם קבלת תואר דוקטור דוקטור לפילוסופיה, אוניברסיטת חיפה

מחקר זה הוא חקר מקרה קבוצתי העוסק בקשר בין שלושה משתנים המתייחסים למורים: תחושת אי- הוודאות המקצועית, התפתחות הידע המקצועי ורמת הקליטה של טכנולוגיית המחשב. שלושת המשתנים נחקרו בקבוצה של מורים ותיקים לפיזיקה שהשתתפו בהשתלמות ארוכה, בשנים 1993 – 2000, ועסקה בשילוב טכנולוגיית המחשב בהוראת הפיזיקה.

שתי שאלות המחקר התייחסו למהות הקשר בין תחושת אי-הוודאות המקצועית בהוראה לבין התפתחות הידע המקצועי ולמהות הקשר בין אי-הוודאות המקצועית בהוראה לבין רמת הקליטה של טכנולוגיית המחשב של מורים משתלמים או שהשתלמו בעבר בשילוב המחשבים בהוראה.

במחקר נמצא בין היתר כי: (א) אי-הוודאות המקצועית עולה על פני השטח ללא חשש וללא אי – נוחות כאשר המסגרת שנמצאים בה המורים מעודדת אותם להתמודד עם התופעה ולראותה כחלק בלתי נפרד מהעיסוק בהוראה; 2. המורים המנוסים דיווחו על תחושת אי-ודאות מקצועית למרות הוותק והניסיון שלהם.

 ייחודו ותרומתו של המחקר נעוצים בעצם עיסוקו בתחום של השתלמויות מורים למורים ותיקים, בטיפולו בתחום של אי-ודאות מקצועית של מורים, ובכך שהוא מאפשר זיהוי והבנה מעמיקה של התהליכים המתרחשים בהשתלמויות מורים ממושכות וארוכות טווח בנושאים עיוניים המשלבים סביבה טכנולוגית חדישה, שיש בה פוטנציאל ליצור מצבים של אי-ודאות מקצועית.

    עדיין אין תגובות לפריט זה
    מה דעתך?
yyya