התערבויות יעילות המבוססות על ראיות עבור רווחה נפשית רגשית: לקחים עבור מדיניות ופרקטיקה

Bywater, T., & Sharples, J. (2012). Effective evidence-based interventions for emotional well-being: lessons for policy and practice. Research Papers in Education, 27, 389-408.


תכניות בית-ספריות המפותחות לקידום רווחה נפשית חברתית ורגשית שואפות לצמצם את הסיכון של כישלון אקדמי ותוצאות שליליות אחרות, כגון התנהגות אנטי-חברתית ובעיות נפשיות. מאמר זה ממפה את המסלול הפוליטי הבריטי החל מהבנת החשיבות של רווחה נפשית חברתית ורגשית, ועד העברת תכניות בבתי הספר שמשפרים אותה. המאמר מסכם את התוצאות של סקירה סלקטיבית של התערבויות בית-ספריות יעילות ושואב לקחים עבור מדיוניות ופרקטיקה ביחס ליישום של תכניות. מבין ההתערבויות האוניברסליות והמכוונות המבוססות על ראיות, גישות רב-מודאליות/רכיב (multi-modal/component) נמצאו יעילות בקידום יכולת חוצה הקשר (cross-context) ורווחה נפשית. אולם, הגדלת התכניות היעילות בבתי הספר אינה עולה יפה וישנו מחסור בניתוח עלות-תועלת בהקשר של תכניות התערבות. למרות חסרונות אלו ישנה הבנה גדולה יותר של מה שמכונן 'ראיה' וכיצד היא יכולה להקל על תהליך הבחירה של קובעי מדיניות כאשר הם מזהים תכניות מבטיחות או יעילות. קיים צורך להתייחס לתוצאות מתמשכות והערכת התהליך, ולגורמי משאבים כדי להבטיח דיוק ביישום התכנית, ושכפול תוצאות חיוביות.

מה דעתך?
    עדיין אין תגובות לפריט זה
    מה דעתך?