התאמת חומרי הוראה ללמידה מבוססת חקר במדעים ,על ידי פרחי הוראה בבית הספר היסודי

Forbes, Cory T. " Preservice elementary teachers' adaptation of science curriculum materials for inquiry-based elementary science.
Science Education; September 2011, Vol. 95 Issue 5, p927-955,

 חומרי למידה מהווים מקורות חשובים מאד לצורך קבלת החלטות חינוכיות לגבי תכנון סביבות ללמידת מדעים. כדי להיות ערוכים להתחלה טובה, וליכולת מעורבות בפעילויות התלמידים בלימוד מבוסס חקר במדעים,(Inquiry based science ) פרחי הוראה בבית הספר היסודי, צריכים לעבור השתלמויות והכשרות לימודיות, איך להשתמש בחומרי הלמידה באופן יעיל. עד עכשיו נערכו מחקרים בודדים, שבדקו איך פרחי הוראה בבית הספר היסודי שעברו השתלמויות והכשרות לימודיות , התאימו את חומרי הלמידה, כדי לשקף חמש תצורות הכרחיות של הוראה בשיטת חקר ברפורמה של החינוך המדעי בן זמננו.

ממצאי מחקר קודם הראו כי הכשרה מתאימה של פרחי הוראה בית הספר היסודי יכולה לגרום לכך שהם ישתמשו בחומרי למידה מבוססי חקר במדעים, באופן יעיל יותר . מחקר זה שנעשה באמצעות מתודות מעורבות, (Mixed methods study ), מרחיב את הממצאים על ידי המחשת התצורות ההכרחיות שסטודנטים במסלול להכשרת מורים, הדגישו ואימצו בתכנית הלמידה וסוגי ההתאמות הייחודיות שהם בצעו. התוצאות מצביעות שהתאמה של פרחי ההוראה , גורמת להם באופן עקבי להתייחס לכל חמשת תצורות החקר בתכנית הלימודים שהם בנו. סוגי ההתאמות שהם עשו כדי לקדם כל אחת מתצורות החקר אפשרו קבלת תובנות חדשות להתנסות שלהם בבניית תכניות לימודים מבוססי חקר במדעים, היכולים לשמש כנקודות מנוף להכשרת מורים, לפיתוח דרכי התנסות וחומרי למידה, המתוכננים לתמוך בהתנסות ולימוד המדעים על ידי מורי בית הספר היסודי.

הסיכום נכתב ע"י ד"ר גילה אולשר ממכון מופ"ת

    עדיין אין תגובות לפריט זה
    מה דעתך?
yyya