השפעת טכנולוגיית התקשוב על הישגים לימודיים: האם ניתן בכלל למדוד זאת?

מאת: Ruth Reynard
מדי פעם מתפרסמים מחקרים כאלו או אחרים המראים לכאורה כי הסביבות המתוקשבות אינן גורמות לשיפור הישגי התלמידים.  על רקע זה כתבה ד"ר רות ריינרד מאמר מאיר עיניים על הבעייתיות של מדידת הישגים חינוכיים סטנדרטיים בסביבות למידה מתוקשבות. לדעתה של ד"ר רות ריינרד כל נקודת המוצא לבדיקת הישגים לימודיים בסביבה מתוקשבת מבוססת על תפיסות שגויות והנחות יסוד שגויות. אותם גורמים המנסים להעריך בכלים קיימים ונורמטיבים את השינוי החינוכי בסביבה מתוקשבת, הם למעשה חסרי תובנה וחסרי מודעות למציאות המורכבת של למידה בסביבה מתוקשבת.
הסביבה המתוקשבת לא נועדה בהכרח לשפר את ההישגים הלימודיים של התלמידים אלא לשפר את חווית הלמידה של הלומד, המוטיבציה שלו ובמידה רבה את כישורי החשיבה שלו. משתנים אלו לא מיוצגים בהערכה ובמדידה סטנדרטיים בבתי הספר. למידה בסביבה מתוקשבת משמעותה העצמת הלומד ומתן ביטוי לתהליכי למידה בעוד מערכות ההערכה הסטנדרטיות מקפידות על שליטה בתכנים כתוצרי למידה מובהקים. טכנולוגיות המידע לא נועדו להחליף את המורה, כפי שסבורים בטעות, כותבי אותם מאמרים המשווים בין למידה מסורתית ללמידה מתוקשבת, אלא להעצים את הלומד ע"י תמיכה בתהליכי האינטראקציה של למידתו אם זה בהגברת סקרנותו או בעידוד שיתוף הפעולה עם לומדים עמיתים באמצעות התקשוב. יכול להיות שהליך הערכה נורמטיבי של תלמיד שלומד בסביבה מתוקשבת יגלה כי השליטה שלו בתכנים לא טובה יותר מאשר תלמיד בכיתה מסורתית, אך האם יגלה את מיומנויות החקר ומיומנויות המידעניות שהתפתחו אצלו  תוך כדי למידה בסביבה מתוקשבת באינטרנט. ברור שלא, כי מיומנויות  מתקדמות שרוכש התלמיד משתקפות בדרך אחרת. הן באות לידי ביטוי בשיטות הערכה לא נורמטיביות המסוגלות לשקף יכולת התמודדות עם פרויקט, יכולת אבחנה בין עיקר ובין טפל. מיומנויות מתקדמות  אלו  אצל התלמיד אינן מתבטאות בטווח המיידי אלא לאורך זמן ולעתים גם שנים אחרי זה כאשר התלמיד מגיע לאוניברסיטה וצריך להתמודד עם כתיבת עבודת חקר או עבודה סמינריונית.
מקור וקרדיט :
Ruth Reynard . Technology's Impact on Learning Outcomes: Can It Be Measured? THE Journal, MAY 2009
ראה גם:
 
הערכה לשם למידה (הל"ל) בסביבה מתוקשבת

  לפריט זה התפרסמו 2 תגובות

  רציתי לקרא את המאמר

  פורסמה ב 23/06/2014 ע״י קמאל

  אני מעוניינת לקבל את כל המאמר השפעת הטכנולוגית התיקשוב על הישגיים לימודיים, והאם ניתן הכלל למדוד זאת? אני זקוקה לחומר זה לשם עבודה סמינריונית בנושא.

  פורסמה ב 17/12/2016 ע״י עדנה אלמקייס
  מה דעתך?
yyya