השוואת השימוש באינטרנט של סטודנטים להוראת שפה עם סטודנטים להוראה של מקצועות אחרים: למידה מרחוק לעומת למידה בקמפוס

מאת: Mehmet Firat

Firat, Mehmet; Serpil, Harun. Comparing the Internet Usage of Pre-service Language Teachers With Teachers of Other Subjects: Distance Learning vs. On-Campus Learning. Profile: Issues in Teachers' Professional Development, Jan-Jun2017, Vol. 19 Issue 1, p55-72.

מורים ממלאים תפקיד מכריע בסיוע לפרטים בהשגת יכולת מתאימה לשימוש באינטרנט, דבר הדורש מהמורים עצמם להיות בעלי אוריינות אינטרנט.

המטרה של מחקר זה היא לבחון את השימוש באינטרנט בלמידה מרחוק ובקמפוס של סטודנטים להוראת שפה ושל דיסציפלינות אחרות על פי פרמטרים מרובים. סך הכול השתתפו בסקר זה 789 סטודנטים להוראה.

הממצאים מראים שלמועמדים להוראה הן בתכניות למידה בקמפוס והן בתכניות למידה מרחוק יש רמת התאמה ממוצעת של שימוש באינטרנט ושהמועמדים הצעירים יותר ואלה הנמצאים בכיתות הגבוהות יותר משתמשים באינטרנט לעיתים קרובות יותר.

נמצא כי לסטודנטים להוראת שפה זרה רמה מתונה של תדירות שימוש באינטרנט, התאמה ובעלות על הטכנולוגיה בהשוואה לקבוצות אחרות של סטודנטים להוראה.

קישור למאמר המלא

ראו גם:

הטמעת תקשוב בתכנית להכשרת פרחי הוראה בראשית דרכם האקדמית

    עדיין אין תגובות לפריט זה
    מה דעתך?
yyya