הצעת טקסונומיה להוראת משנה: שבע קטגוריות

זילברשטיין, י' (2017). הצעת טקסונומיה להוראת משנה: שבע קטגוריות. דפי יוזמה, 9, 144-130.

במהלך הדורות תפס לימוד התלמוד מקום מרכזי בין מקצועות היהדות שבהם יש לעסוק, ואילו לימוד המשנה כחיבור עצמאי נדחק לשוליים. כיום נלמדת המשנה כחיבור עצמאי במוסדות לימוד דתיים וחרדיים, אך עדיפותו של לימוד התלמוד נותנת את אותותיה גם בתחום זה, והמשנה לעתים קרובות נלמדת 'מתוך התלמוד' ומתוך הקשרן של סוגיות התלמוד השונות.

הקשיים המרכזיים המתעוררים בתהליך הלמידה של המשנה מתמקדים בעיקר בתחושת חוסר הרלוונטיות של המשנה לעולמם של התלמידים ובקושי להתמודד עם אופייה האסוציאטיבי. דומה כי הצעה להבניית לימוד המשנה בקטגוריות מובחנות, תוך מתן דגש להיבטים ערכיים ולשלבי למידה עצמית, עשויה להוביל לשיפור בתהליך ההוראה של המשנה ולהפוך אותה ל'עמוד ברזל' משמעותי בעולמם הדתי של התלמידים.

המאמר המלא מופיע כקובץ PDF בטור המידע מצד שמאל ("חומרים נוספים").

ראו גם:

שאלת הזכות והחובה לפרשנות במסורת התלמודית

    עדיין אין תגובות לפריט זה
    מה דעתך?
yyya