הטיות ידע ותהליכי למידה במערכת החינוך

גל, א' וגל י' (2014). הטיות ידע ותהליכי למידה במערכת החינוך. החינוך וסביבו, ל"ו, 46-25.

המאמר עוסק בהטיות הידע בבית הספר התיכון ובמסלולי התואר הראשון באקדמיה המוגדרים כמוסדות מובהקים של ידע. הטיית ידע מוגדרת במסגרת זו כקבלת החלטות פגומה באופן מובנה בתהליכי הלמידה וההוראה.

המחקר הוא איכותני ובא לטעון כי אף על פי שליבת העיסוק של מוסדות החינוך הוא הידע ותהליכי הלמידה וההוראה, בפועל כיום מאגדים מוסדות אלו הטיות ידע מהותיות ומשמעותיות. הטיות ידע אלו מובילות לשיפוט מוטעה של תוצרי הידע ולהערכה שגויה של המטרות והיעדים הנדרשים ממערכות אלו.

המאמר מבקש להצביע על בעיה מובנית בתהליכי הלמידה וההוראה, ולטעון כי תיקונים מהסוג שהמערכת מנוסה בהם בשיטה הקיימת לא יועילו.

המסקנה המתבקשת היא שנדרשת גישה ניהולית שונה לגמרי המתאימה לתנאי סביבה שמשתנים במהירות. החשיבות של נושא זה היא שהבנת מנגנוני ההטיה עשויה לסייע בפיתוח תהליכי למידה המותאמים לסביבתם.

למאמר המלא באתר מכללת סמינר הקיבוצים

    עדיין אין תגובות לפריט זה
    מה דעתך?
yyya