הוראה הפוכה: יישום של פדגוגיה חדשה בקורסי כימיה אורגנית באוניברסיטה

Christiansen, Michael A. Inverted Teaching: Applying a New Pedagogy to a University Organic Chemistry Class. Journal of Chemical Education. Nov2014, Vol. 91 Issue 11, p1845-1850. 6p.

הוראה הפוכה (inverted teaching) שאין לבלבל ולטעות בינה לבין למידה משולבת (hybrid learning), הינה תחום חדש יחסית בחינוך שבו ההרצאה מוסטת אל מחוץ לכותלי הכיתה ועבודות הבית המסורתיות מתבצעות בכיתה.

שיעור הפוך הוא גישה פדגוגית המיישמת למידה משולבת מחשב. במסגרתו התלמידים לומדים חומר חדש באמצעות צפייה בסרטונים, לרוב לפני השיעור, בעוד שבכיתה הם מבצעים את המטלות אשר נהגו להכין באופן מסורתי כשיעורי בית. כך ביצוע המטלות נעשה בסביבה מפוקחת, והמורה יכול להנחות אישית את תלמידיו. לעתים נקרא שיעור הפוך "הוראה הפוכה" או "כיתה הפוכה".

למרות שמספר מערכי הוראה הפוכה פורסמו בתחומים שונים, דיווחים שפיטים של קורסים בלימודי כימיה באוניברסיטה הם נדירים למדי. לצורך זה מוצג מערך קורס של שנה שניה בכימיה אורגנית, בו יש שתי קבוצות סטודנטים שכל אחת למדה באחת משתי שיטות: קבוצה אחת, למדה בשיטת ההרצאה המסורתית והקבוצה השנייה בשיטת ההוראה ההפוכה.

המאמר דן ברציונל המערך וביעדיו. נערכה השוואה של יכולות אקדמיות, יחד עם משוב סטודנטים אנונימי, המעמתים את שתי השיטות (הוראה מסורתית לעומת הוראה הפוכה). מוצגים גם נוכחות הסטודנטים ומדרוג (רייטינג), זמן התכוננות המרצים, וסך כל זמן ההרצאות עבור כל אחד מהסגנונות.

קישור לתקציר המאמר באנגלית

ראו גם:

גישת הכיתה ההפוכה כמנוף לשינוי – ממונולוג לדיאלוג בהוראה ובלמידה

התפיסות והלמידה של הסטודנט בכיתה הפוכה של קורס אלגברה ליניארית

 

    עדיין אין תגובות לפריט זה
    מה דעתך?
yyya