האם מגדר ומשיכה גופנית משפיעים על ציונים בהשכלה הגבוהה?

Krawczyk, M. (2018). Do gender and physical attractiveness affect college grades?, Assessment & Evaluation in Higher Education, 43:1, 151-161

מאמר זה מציג מחקר שעשה שימוש בנתונים אודות ציוני עבודות גמר של תואר ראשון ותזות (לתואר שני) באוניברסיטה פולנית גדולה, כדי לזהות אפליה אפשרית ביחס למגדר או למשיכה גופנית. כדי לבחון סוגיה זה, התמקד החוקר בפער בין הציונים שהעניק המנחה האישי, המכיר את הסטודנט/ית, לבין ציוני השופט החיצוני, שעל  פי רוב לא מכיר ולא אמור להכיר את הסטודנט/ית. באשר לשופט החיצוני הונח, מן הסתם, שלמרכיב המשיכה הגופנית לא תהיה השפעה, ואילו שלמגדר תהיה השפעה אך היא פחותה, כיוון שלא תמיד ניתן לדעת לאיזה מגדר שייך הנבחנ/ת.

שיטת עבודה זו (השוואה בין ציונים מטעם המנחה לבין ציוני הבודק החיצוני) מאפשרת מחקר איכותי יותר, והבנה אמיתית יותר של איכות העבודות שהוגשו ובכך כבר תורם המחקר תרומה משמעותית לשדה הידע, שעד עכשיו נתקל בבעיית ההערכה הממשית של העבודות. המאגרים מספקים נתונים על כ-15,000 סטודנטים, מתוכם קיימים נתונים המעריכים גם את מידת האטרקטיביות החיצונית של 2600 סטודנטים, שנכללו בניתוח. באמצעות ההשוואה בין ציוני המנחה לציון השופט החיצוני ניתן לבדוק אם הפער תלוי במגדר הסטודנט/ית ובמידת האטרקטיביות שלה, תוך התייחסות למגדר הבודקים.

בהתבסס על סטראוטיפים שנדונו כבר בספרות המחקר ניתן היה לשער שתינתן העדפה לנשים מצד המנחים והעדפה לגברים מצד השופטים החיצוניים. בדומה, ניתן היה לצפות שסטודנטים מושכים יותר מבחינה גופנית יזכו לציונים גבוהים יותר מצד המנחים.

בסקירה כללית עלה שנשים אכן זוכות לציונים גבוהים יותר מהמנחים האישיים שלהן, וסטודנטים גברים מקבלים ציונים גבוהים יחסית מהשופטים החיצוניים, כלומר למרכיב המגדרי יש  השפעה, אולם להשפעת המשיכה הגופנית על המנחים לא נמצאה עדות. ממצאים אלה מעודדים מאד מנקודת המבט של הגינות ההערכה ומצביעים על העובדה שהמנחים יכולים להתעלם מהאטרקטיביות של הסטודנט/ית כאשר בעבודה, בתהליכי ההנחיה ובהערכה.

אולי יותר מכל, הממצאים רלוונטיים לדיון הקיים על בחינות הערכה אנונימיות שמוצעות לעתים קרובות. הדילמה המרכזית היא שאנונימיות היא אמנם מפתח לניקיון והגינות רבים יותר, אך יש הטוענים שהיא באה במחיר אובדן היחס האישי החשוב כל כך לצמיחת הסטודנט. חשוב להבין מה המחיר של כל אחת מהשיטות ולנסות למצות את המיטב מכל אחת מהן, או להתאימן לשלבים שונים של הלימוד.

לתקציר באנגלית

לקריאה נוספת

חקירת תפקידם של הקריטריונים להערכה במהלך תהליכי שיפוט שיתופי של תלקיטי עבודות של סטודנטים

תשישות רגשית של דוקטורנטים: תפקידן של הנחיה תומכת ושל התנהגויות של הצגה-עצמית

הבדלים מגדריים במודעות לפלגיאריזם בהשכלה הגבוהה

 

 

    עדיין אין תגובות לפריט זה
    מה דעתך?
yyya